Ba ngân hàng quốc doanh lãi gần 3,4 tỷ USD năm 2022

Nguyễn Hồng Quân
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và công tác kinh doanh năm 2023 diễn ra mới đây, lãnh đạo Ngân hàng BIDV đã có báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh năm 2022 của ngân hàng mẹ BIDV cùng nhóm công ty con.Cụ thể, lãnh đạo ngân hàng cho biết trong năm vừa qua, hầu hết chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm.