Áp trần giá dầu Nga ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế châu Âu?

Nguyễn Hồng Quân
Mục đích của các nước phương Tây khi áp giá trần dầu Nga là để hạn chế nguồn tài chính của Nga cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Song quyết định này có thể ảnh hưởng tới kinh tế của chính họ.