Amazon nhất quyết không chấp nhận các khoản thanh toán bằng tiền số nhưng sẽ bán NFT

Đặng Thị Lan Chinh

Mặc dù khẳng định mình không hề tham gia vào thị trường tiền mã hóa hay sở hữu bất kỳ NFT nào nhưng tân Giám đốc điều hành Amazon, Andy Jassy vẫn công nhận lĩnh vực tiền số và các loại tài sản ảo là một thị trường vô cùng tiềm năng.