YEG muốn chào bán riêng lẻ gần 79 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự thu 786,42 tỷ đồng

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ dự thu về 786,2 tỷ đồng, YEG dự kiến sẽ dùng 572,8 tỷ đồng mở rộng đầu tư, trả nợ vay ngắn hạn, nhà cung cấp và vốn lưu động khác là 140,62 tỷ đồng.

Theo Nhịp sống kinh doanh, mới đây CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông dự kiến được diễn ra vào ngày 15/6 tới đây tại TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, Yeah1 đã đặt mục tiêu hợp nhất đạt 588 tỷ đồng, so với năm 2021 giảm 45,5% trong khi đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 24,7% lên 24,7 tỷ đồng. 

Cũng theo đó, Yeah1 đã trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến trong năm 2022 với mục đích tăng vốn điều lệ của công ty với số lượng tối đa 78.642.000 cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương với 786,42 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư và mở rộng kinh doanh của công ty. Trong khi đó, tổng số cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành là 31.279.968 cổ phiếu.

Và phương án sử dụng vốn của Yeah1 đưa ra dành phần lớn bổ sung vốn mở rộng hoạt động đầu tư, tiếp theo là để trả nợ và cuối cùng sẽ dành để đầu tư hạ tầng công nghệ. Chi tiết, Yeah1 dự kiến sẽ bổ sung vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động đầu tư vào mảng truyền thông công nghệ ((Digital – Tech Media), công nghệ (Tech), công nghệ - tài chính (Fintech) và các lĩnh vực liên quan khác với mục đích hoàn thiện hệ sinh thái của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn việc thành lập doanh nghiệp mới, mua cổ phần/phần vốn góp/góp vốn vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong mảng truyền thông công nghệ (Digital – Tech Media), công nghệ, công nghệ - tài chính với số tiền 572,8 tỷ đồng.

yeg-muon-chao-ban-rieng-le-gan-79-trieu-co-phieu-voi-gia-10000-dongcp-du-thu-78642-ty-dong-1653386137.jpg
Trong năm 2022, Yeah1 đã đặt mục tiêu hợp nhất đạt 588 tỷ đồng, so với năm 2021 giảm 45,5% trong khi đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 24,7% lên 24,7 tỷ đồng

Bên cạnh đó, đầu tư hạ tầng công nghệ công ty với 73 tỷ đồng và trả nợ vay ngắn hạn, ngắn hạn, nợ nhà cung cấp cùng vốn lưu động khác 140.62 tỷ đồng. Theo đó, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chính là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng không quá 100 nhà đầu tư. Sau đợt chào bán nếu không phân phối hết số cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông cũng thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị  2018 - 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/6/2022 là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: ông Đào Phúc Trí, ông Don Di Lam, ông Lý Trường Chiến, ông Nguyễn Ngọc Dũng, ông Trần Quốc Bảo, ông Nguyễn Quang Vinh. Ở trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Yeah1 đang được giao dịch quanh mốc 16.000 đồng/ cổ phiếu, so với đầu năm giảm 36% và giảm 48% so với mức giá cao nhất ghi nhận kể từ đầu năm 2022.