Viettel Construction (CTR) chốt lịch chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ hơn 23%

Phạm Thị Tâm

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của CTR mới chuyển từ sàn giao dịch UpCOM sang HoSE hồi giữa tháng 2 vừa qua và đã lập đỉnh lịch sử tại mức 120.000 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch ngày 19/4. Ngay sau đó, cổ phiếu của CTR đã được điều chỉnh và hiện nay đang giao dịch quanh mức 83.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 31% trong vòng hơn 2 tuần.

Theo Nhịp sống kinh tế, Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, Mã CK: CTR) mới đây đã thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cũng theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu tương đương với 23,1% số cổ phần đang được lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:231 nghĩa là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 231 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá ghi nhận là gần 215 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2021. Sau khi đã hoàn tất đợt phát hành trên, tổng vốn của CTR sẽ tăng lên gần 1.144 tỷ đồng. Nếu như xét về tình hình kinh doanh, trong năm 2021 CTR ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 7.447 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng hơn 17%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 375 tỷ đồng, so với kết quả năm trước tăng 37%.

viettel-2-1652091663.jpg
Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, Mã CK: CTR) mới đây đã thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty dự kiến phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu tương đương với 23,1% số cổ phần đang được lưu hành

Tính đến ngày 31/12/2022, CTR đã ghi nhận 397 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong năm 2021, Viettel Construction đã đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành vượt 13% chỉ tiêu về doanh thu và vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận được đề ra. Mới đây, CTR đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với mức doanh thu thuần đạt 2.001 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 14%. Lãi sau thuế ghi nhận 89,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng trưởng 24,6%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong quý 1 đạt 960 tỷ đồng. 

viettel-1-1652091670.jpg
Cổ phiếu của Viettel Construction tính đến ngày 6/5/2022

Trong năm 2022, Viettel Construction đã đặt kế hoạch doanh thu 8.586 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 414 tỷ đồng. Và với kết quả thực hiện trong quý 1, công ty đã hoàn thành 23,3% chỉ tiêu doanh thu và 21,5% chỉ tiêu về lợi nhuận. Còn trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của CTR mới chuyển từ sàn giao dịch UpCOM sang HoSE hồi giữa tháng 2 vừa qua và đã lập đỉnh lịch sử tại mức 120.000 đồng/ cổ phiếu vào phiên giao dịch vào ngày 19/4. Ngay sau đó, cổ phiếu của CTR đã được điều chỉnh và hiện đang được giao dịch quanh mức 83.000 đồng/ cổ phiếu, tương ứng giảm 31% trong vòng hơn 2 tuần.