Trong 1 tháng người dân, doanh nghiệp gửi hơn 126 nghìn tỷ đồng vào ngân hàng