Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu, trả cổ tức 2021với tỷ lệ 15%

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội sẽ tiến hành phát hành 21,45 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%.

Theo Người đồng hành, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - HoSE: MIG) sẽ tiến hành phát hành 21,45 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ thực hiện sẽ là 15%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Cũng theo đó, số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng, thời gian dự kiến thực hiện trong quý II  - quý III năm 2021 sau khi được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi đã hoàn tất thì vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên 1.644,5 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của MG kết phiên giao dịch ngày 11/5 ở mức 28.900 đồng/cổ phiếu, so với mức đỉnh 30.950 đồng/ cổ phiếu lập đỉnh trước đó giảm 6,6%. 

bao-hiem-mic-1652334455.jpg
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - HoSE: MIG) sẽ tiến hành phát hành 21,45 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

Nói về tình hình hoạt động trong quý 1/2022, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 821 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 32% và lợi nhuận trước thuế tăng 81,8% lên gần 68 tỷ đồng. Cũng trong năm 2022, công ty đã đặt tham vọng tăng thị phần bảo hiểm phi nhân thọ từ 7,3% lên mức 8% và vượt lên TOP 4 thị trường. Tổng doanh thu mục tiêu đạt khoảng 5.800 tỷ đồng, so với kết quả năm ngoái tăng khoảng 40%. Còn tỷ lệ bồi thường giảm từ 32,9% xuống còn 32% nhờ vào việc chú trọng bồi thường hai đầu và tiết kiệm chi phí bồi thường. Như vậy, kết thúc quý 1/2022, MIC ghi nhận mức doanh thu đạt 14,2% còn lợi nhuận trước thuế hoàn thành 17,9% kế hoạch của cả năm. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa được tổ chức vào ngày 21/4, Chủ tịch MIC - ông Uông Đông Hưng cũng đã chia sẻ về kế hoạch 5 năm tới với mức doanh thu mục tiêu 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng trong năm 2026. 

bao-hiem-quan-doi-2-1652334460.jpg
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của MG kết phiên giao dịch ngày 11/5 ở mức 28.900 đồng/cổ phiếu, so với mức đỉnh 30.950 đồng/ cổ phiếu lập đỉnh trước đó giảm 6,6%

Tiền thân của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội được thành lập theo quyết định số 871/BQP ngày 22/2/2007 của Quân ủy Trung ương và Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính. Đến hiện tại, MIC đang nằm trong TOP công ty nghìn tỷ có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng cùng quy mô gần 2.000 nhân sự. MIC được đánh giá là 2/31 doanh nghiệp bảo hiểm sở hữu mạng lưới vững mạnh với 69 công ty thành viên và hơn 467 phòng kinh doanh, 4.500 đại lý bảo hiểm được ủy quyền trên toàn quốc.