Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex dự kiến chia cổ tức tăng 60% so với kế hoạch khi lợi nhuận tăng kỷ lục

Trần Ngọc Đức

Vào ngày 19/4, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong năm 2021, PJICO có kết quả kinh doanh hiệu quả nhất với lợi nhuận đạt mức cao nhất trong hơn 26 năm hoạt động. Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế ghi nhận 436,8 tỷ đồng, hoàn thành 215 kế hoạch lợi nhuận năm, so với năm 2020 tăng trưởng gấp 2 lần.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex dự kiến tăng vốn điều lệ, tăng mức chia cổ tức

Theo Trí thức trẻ, năm 2021 là năm dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex nói riêng. Dù thế nhưng công ty vẫn tạo ra được lợi nhuận vượt trội, nguồn lực được tích lũy để đảm bảo được nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan. Cùng với kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận xuất sắc thì PJICO đã tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đánh giá năng lực tài chính ở mức cao. A.M.Best cũng đã nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính của PJICO từ B+ lên B++ và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành từ "bbb-" lên "bbb", triển vọng của cả hai chỉ tiêu này ở mức ổn định.

bao-hiem-pjico-2-1650441333.jpg
Để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị cũng quyết định trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh phương án chia cổ tức 12% trong đó 7% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt thành phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cũng đã thông qua đề xuất chia cổ tức năm 2021 là 8% bằng tiền mặt, so với kế hoạch tăng 60% (kế hoạch đặt ra là 5%). Còn tỷ lệ chia cổ tức trả cho các cổ đông trong năm 2021 tương đương với 35% vượt trội so với những năm trước. Trước đó, trên cơ sở kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 và nguồn tài chính từ thặng dư vốn cổ phần. Và để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị cũng quyết định trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh phương án chia cổ tức 12% trong đó 7% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt thành phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25% (gồm 100 cổ phần hiện hữu được nhận thêm 25 cổ phần mới) đồng thời chi trả cổ tức năm 2021 là 8% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ mới. 

Song song với việc thông qua phương án chia cổ tức vượt trội hơn các năm trước thì Đại hội đồng cổ đông của PJICO cũng thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng để tiến hành tăng vốn. Như thế, vốn điều lệ của PJICO sau khi tăng vốn sẽ hơn 1.108 tỷ đồng với các cổ đông lớn là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (SFMI), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trong Đại hội cũng thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 - 2014 đối với ông Đào Nam Hải đồng thời bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT năm 2019 - 2024 bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng Giám đốc PJICO (theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam để thay ông Đào Nam Hải). Ông Đào Nam Hải đã nhận nhiệm vụ mới là Tổng giám đốc của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - là người kế nhiệm điều hành PJICO đã có quá trình công tác 25 năm liên tục qua nhiều vị trí khác nhau tại PJICO. 

bao-hiem-pjico-9-1650441332.jpg
Song song với việc thông qua phương án chia cổ tức vượt trội hơn các năm trước thì Đại hội đồng cổ đông của PJICO cũng thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng để tiến hành tăng vốn

Tổng doanh thu của PJICO trong năm 2022 tăng trưởng 10%, lợi nhuận thuế đạt tối thiểu 250 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Cùng với khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam cũng được dự báo sẽ lấy lại đà tăng trưởng trên nền phí bảo hiểm sụt giảm trong năm 2021. Các lĩnh vực bảo hiểm bán lẻ như bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe cũng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên thì dự kiến trong bối cảnh kiểm soát được dịch bệnh, doanh thu bảo hiểm của các nhóm nghiệp vụ này cũng sẽ hồi phục trong năm 2022. 

Và dựa trên các kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế cũng như thị trường bảo hiểm, PJICO đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng doanh thu trong năm 2022 là 4.316,8 tỷ đồng. Trong đó, mức doanh thu bảo hiểm gốc là 3.678,5 tỷ đồng (không bao gồm tàu cá theo Nghị định 67 và Bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua các tổ chức tín dụng), so với năm 2021 tăng trưởng 10%, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt tối thiểu 250 tỷ đồng và dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt 12%. 

bao-hiem-pjico-1-1650441322.jpg
A.M.Best cũng đã nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính của PJICO từ B+ lên B++ và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành từ "bbb-" lên "bbb", triển vọng của cả hai chỉ tiêu này ở mức ổn định

Trong năm 2022, kiên định với định hướng phát triển Bền vững - hiệu quả - an toàn, PJICO sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các khâu của hoạt động kinh doanh và quản lý quản trị. Theo lời đại diện lãnh đạo của PJICO cho hay, năm 2022 lẽ là một năm PJICO tập trung vào việc chuyển đổi số. Hơn thế, PJICO cũng sẽ là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong khối các công ty chuyên doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với mục tiêu phục vụ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên một nền tảng mới trong trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19.