Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGS) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 117% bằng cổ phiếu

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Ngày 6/6 chính là ngày cuối cùng đăng ký để phân bổ quyền nhận cổ tức của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Theo Người đồng hành, Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE:DGC) đã thông qua phát hành 200,1 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 117%. Cũng theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký phân bổ quyền là 6/6. Như vậy, nguồn vốn thực hiện sẽ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.001 tỷ đồng, cũng qua đó tăng vốn điều lệ của công ty lên 3.711 tỷ đồng. Thời điểm trước đó, công ty đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, mỗi cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Như thế, tổng mức cổ tức cho năm 2021 của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là 127%. 

tap-doan-hoa-chat-duc-giang-dgs-chot-quyen-tra-co-tuc-nam-2021-ty-le-117-bang-co-phieu-1-1653362054.jpg
Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE:DGC) đã thông qua phát hành 200,1 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 117%

Theo thống kê, sau khi đạt đỉnh lịch sử ngày 254.800 đồng/ đơn vị và trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán trong ngày 19/4 thì giá cổ phiếu của DGC đã giảm 15,7% còn 214.600 đồng/ đơn vị khi kết thúc phiên ngày 23/5. Tuy nhiên thì thị giá cổ phieus DGC hiện tại đã gấp 3 lần so với thời điểm 1 năm.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thì Hóa chất Đức Giang còn thông qua phương án phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, lượng cổ phiếu ESOP này sẽ được chào bán cho cán bộ công nhân viên tập đoàn này cùng các công ty con với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian dự kiến phát hành sẽ trong năm 2022. Trong quý 1/2022, doanh nghiệp hóa chất, phân bón cũng ghi nhận doanh thu thuần 3.634 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.506,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước lần lượt tăng 87% và gấp 5,4 lần. Đây được xem là mức lợi nhuận kỷ lục mới của Hóa chất Đức Giang. Phía công ty lý giải, sản lượng và giá bán các mặt hàng photo vàng, axit photphoric trích ly, phân bón đều ghi nhận tăng trong quý 1/2022 đã giúp doanh thu tăng. Ngoài ra, chi phí mua quặng apatit đầu vào đã được tiết giảm do công ty đã có sản lượng quặng trong 3 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ chưa khai thác quặng ở khai trường 25. Cũng theo đó, giá thành sản phẩm và lợi nhuận tăng. 

tap-doan-hoa-chat-duc-giang-dgs-chot-quyen-tra-co-tuc-nam-2021-ty-le-117-bang-co-phieu-2-1653362058.jpg
Thị giá cổ phiếu của Hóa chất Đức Giang

Trong năm 2022, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.500 tỷ đồng, so với thực hiện năm ngoái tăng lần lượt 26% và 39%. Như thế, nếu như hoàn thành kế hoạch quý 2 thì tập đoàn này có thể thực hiện được 77% kế hoạch lợi nhuận của năm sau nửa chặng đường. Mức cổ tức trong năm 2022 dự kiến là 30%.