Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) ước giảm lợi nhuận quý 2/2022 hơn 17%

Phạm Thị Tâm

Cụ thể, tính riêng trong quý 2, doanh thu của GVR đạt mức khoảng gần 19% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm xuống khoảng 17,4% còn 1.121 tỷ đồng.

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh, tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG - mã: GVR), lãnh đạo của công ty cho biết tổng doanh thu trong 6 tháng toàn tập đoàn ước đạt 11.650 tỷ đồng (tương đương với 39,2% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế là 2.650 tỷ đồng (tương đương với 40,4% kế hoạch). Và riêng công ty mẹ, tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm ước đạt mức 950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 462 tỷ đồng, đạt lần lượt là 21,3% và 20% kế hoạch của cả năm. 

tap-doan-cao-su-viet-nam-gvr-uoc-giam-loi-nhuan-quy-22022-hon-17-2-1656928654.jpg
Lãnh đạo VRG cho biết tổng doanh thu trong 6 tháng toàn tập đoàn ước đạt 11.650 tỷ đồng (tương đương với 39,2% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế là 2.650 tỷ đồng (tương đương với 40,4% kế hoạch)

Tính riêng trong quý 2, doanh thu của GVR đạt mức 6.757 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gần 19%, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm khoảng 17,4% còn 1.121 tỷ đồng. Và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giữa tháng 6, Thành viên Hội đồng quản trị - ông Phạm Văn Thành cho hay, lợi nhuận của Tập đoàn sẽ tập trung nhiều vào quý 3 và quý 4. Mỗi năm, quý 2 chỉ chiếm khoảng 20% kế hoạch về sản lượng. Đưa ra đánh giá về tình hình giá mủ cao su, đại diện của Tập đoàn cho biết giá mủ bình quân trong năm 2021 trên 39 triệu đồng/tấn. Trong 6 tháng qua cũng đã giữ được mức tương đương là 38 - 39 triệu đồng/tấn. Nhìn chung thì giá mủ trong năm 2022 cũng sẽ xấp xỉ năm 2021 khiến cho lợi nhuận của cao su tiệm cận với năm ngoái. 

Còn trong 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác toàn tập đoàn ước đạt là 128.600 tấn, đạt được 32,7% kế hoạch cả năm và đã vượt mức 4% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm. Công ty cũng thu mua được khoảng 26.000 tấn mủ và đạt 32,4 % kế hoạch năm; Chế biến khoảng 142.800 tấn cao su các loại và đạt 30,3% kế hoạch còn tiêu thụ khoảng 172.000 tấn và đạt được 36,1% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 6,5%. 

tap-doan-cao-su-viet-nam-gvr-uoc-giam-loi-nhuan-quy-22022-hon-17-1-1656928661.jpg
Ảnh: VRG

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu doanh thu là 29.707 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2021 tăng 4,79% còn lợi nhuận là 6.480 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ Tập đoàn cũng phấn đấu đạt doanh thu là 4.460 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế 2.310 tỷ đồng. 

Đối với tình hình kinh doanh hiện tại, Tập đoàn đang quản lý gần 402.000 ha cao su. Trong đó, diện tích cao su kinh doanh gần 259.000 ha, kiến thiết cơ bản là 120.000 ha và diện tích tái canh tác trong năm 2021 là gần 6.500 ha. Kết phiên giao dịch ngày 4/7, mã GVR đã chốt được ở mức 22.400 đồng/ cổ phiếu.