Saigon Cargo Service (SCS) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt

Phạm Thị Tâm

Ngoài cổ tức bằng tiền, Saigon Cargo Service (SCS) đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 85% từ nguồn vốn chủ sở hữu qua đó nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.010 tỷ đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế, vào ngày 20/5 tới đây, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo Service - mã SCS) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Cũng theo đó, thời gian chi trả dự kiến sẽ vào ngày 8/6/2022. Với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hàng, Saigon Cargo Service dự kiến sẽ chi khoảng 150 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Gemadept sẽ bỏ túi 55 tỷ đồng nhờ vào việc nắm giữ 36,7% cổ phần trong khi ACV cũng thu về hơn 22 tỷ đồng bởi vì nắm giữ 14,9% vốn của SCS. Ngoài cổ tức bằng tiền thì Saigon Cargo Service còn đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần vốn chủ sở hữu. Theo phương án đề ra, Saigon Cargo Service dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 43,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 85%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 431,3 tỷ đồng, thông qua đó cũng tiến hành tăng vốn điều lệ lên 1.010 tỷ đồng. Nhằm mục đích phát hành thêm để tái cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực và quy mô hoạt động của doanh nghiệp, cùng từ đó phát triển theo tầm nhìn đến năm 2023. Theo đó, nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2021. 

saigon-cargo-service-scs-1-1652158315.jpg
Vào ngày 20/5 tới đây, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo Service - mã SCS) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30%

Trong năm 2022, SCS đã lên kế hoạch tổng sản lượng hàng hóa dự kiến đạt 240.000 tấn, so với năm trước tăng 5,3% trong đó hàng hóa quốc tế dự kiến tăng 5,2% lên 184.000 tấn còn hàng hóa nội địa tăng 5,5% lên 56.000 tấn. Diện tích văn phòng cho thuê dự kiến tăng lên 7.700m2. Cũng theo đó, SCS không tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững được tốc độ tăng trưởng với tổng doanh thu là 960 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 669 tỷ đồng, so với thực hiện năm trước lần lượt tăng 14% và 10%, cổ tức dự kiến chi trả 36%. 

Quý 1/2022, SCS đã ghi nhận doanh thu thuần 246 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 25,4% và thực hiện được gần 26% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 201,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 37% và hoàn thành được hơn 30% mục tiêu của năm. Lãi ròng thu về 187,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái cũng tăng 36,6%. 

saigon-cargo-service-scs-2-1652158322.jpg
Kết quả kinh doanh của SCS qua các năm

SCS đưa ra giải trình, bởi vì sản lượng hàng hóa trong quý 1/2022 tăng mạnh 18,5% và doanh thu thuần tăng 25,4%. Bên cạnh đó, công ty đã quản lý tốt dòng tiền nên thu nhập tài chính tăng 75% so với cùng kỳ đồng thời việc cắt giảm, phân bổ chi phí hiệu quả đã góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế.