Quý 1/2022, Trung An Rice (TAR) báo lãi gấp 8 lần cùng kỳ nhờ xuất khẩu gạo khởi sắc

Phạm Thị Tâm

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu ghi nhận gần 7 tỷ đồng trong khi đó cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 250 triệu đồng. Theo đó, Trung An Rice (TAR) đã thu được nguồn lợi lớn từ hoạt động này, so với cùng kỳ tăng gấp 26 lần. Còn chi phí tài chính cũng ghi nhận tăng 32% đạt 17 tỷ đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế, mới đây, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Trung An Rice – TAR) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với mức doanh thu và lợi nhuận tăng cao hơn so với cùng kỳ. Chi tiết, doanh thu thuần ghi nhận 958 tỷ đồng, tăng trưởng 119%, lợi nhuận gộp cũng theo đó đạt 84 try đồng, so với cùng kỳ tăng 178%. Cũng theo đó, doanh thu đến từ bán thành phẩm và hàng hóa là chủ yếu, đạt 957 tỷ đồng. Theo khu vực địa lý, hoạt động bán hàng của công ty tại thị trường Việt Nam hay xuất khẩu đều tăng trưởng vượt trội đem lại 742 tỷ đồng và 216 tỷ đồng doanh thu, so với cùng kỳ lần lượt tăng 107% và 172%. Biên lãi gộp được cải thiện kể từ 76,9% ghi nhận trong quý 1/2021 đã tăng lên 8,77% trong quý 1/2022. 

trung-an-rice-1-1652167555.jpg
Mới đây, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Trung An Rice – TAR) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với mức doanh thu và lợi nhuận tăng cao hơn so với cùng kỳ

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu đạt gần 7 tỷ đồng trong khi đó cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 250 triệu đồng. Như thế, Trung An đã thu được nguồn lợi lớn từ hoạt động này, so với cùng kỳ tăng gấp 26 lần. Cũng theo đó, chi phí tài chính cuảng ghi nhận tăng 32% đạt 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng của doanh nghiệp cũng ghi nhận đạt 42 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 4,6 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng dường như đã đi ngang, tăng nhẹ từ 4% lên mức 7%. Sau khi đã khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận trước thuế của TAR thu về đạt 28 try đồng, so với cùng kỳ tăng gần gấp 7 lần. Sau thuế, lợi nhuận của công ty ghi nhận ở mức 27 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 tăng gần gấp 8 lần lợi nhuận. Kéo theo lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 25 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 gấp 7,5 lần, EPS đạt 351 tỷ đồng. 

trung-an-rice-2-1652167565.jpg
Báo cáo tài chính của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Trung An Rice – TAR)

Mặc dù lợi nhuận tăng cao nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại ghi nhận âm 355 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước khi nhận âm 141 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận âm ở mức 256 try đồng, so với quý 1/2021 giảm đáng kể. Chính vì thế, tính đến hết quý 1/2022, tiền và tương đương tiền cuối kỳ công ty giảm còn 10 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm hơn 56%. Phía Công ty giải trình, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng 23,7% so với cùng kỳ là do trong kỳ doanh thu có sự tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng cao do lượng đơn hàng xuất khẩu nhiều cộng thêm với giá xăng dầu giảm mạnh thời gian gần đây đã làm ảnh hưởng mạnh đến chi phí vận chuyển của nước ngoài.