Quý 1/2022, Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi trước thuế 1.500 tỷ đồng

Phạm Thị Tâm

Báo cáo cho thấy, lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2022 của Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) tăng hơn 8% lên 1.316 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ, mới đây Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group – mã chứng khoán GVR) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận ghi nhận đều tăng nhẹ so với cùng kỳ. Chi tiết, doanh thu thuần của quý 1 đạt 4.893 tỷ đồng gần như đi ngang so với doanh thu 4.850 tỷ đồng đạt được úy 1 năm ngoái. Sau khi đã trừ đi chi phí vốn thì công ty vẫn lãi gộp 1.470 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 74 tỷ đồng. Cũng theo đó, trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ sản xuất kinh doanh mủ cao su đạt gần 3.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 61% vào tổng doanh thu và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ chế biến gỗ cũng ghi nhận tăng 9% lên mức 964 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cao su cũng giảm 40% về mức 475 tỷ đồng. Cũng trong quý 1, doanh thu tài chính ghi nhận đạt hơn 178 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 8 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của công ty cũng ghi nhận chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính lại ghi nhận tăng gần 100 tỷ đồng lên mức 146 tỷ đồng trong khi đó chỉ tính riêng chi phí lãi vay đã giảm được 21 tỷ đồng so với cùng kỳ về mức 126 tỷ đồng. Nguyên nhan chính khiến cho chi phí tài chính trong quý 1/2021 giảm là do cùng kỳ năm ngoái Vietnam Rubber Group đã phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Dù thế nhưng quý 1 năm ngoái công ty lại có khoản chi phí khác hơn 166 tỷ đồng. 

bao-cao-tai-chinh-vrg-2-1651736672.jpg
Báo cáo tài chính của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Bên cạnh đó, các công ty liên kết cũng mang về khoản lãi gần 53 tỷ đồng trong quý 1/2022, giảm hơn một nửa so với số gần 115 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2021. Chi phí bán hàng cũng tăng 9 tỷ đồng lên mức 113 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36 tỷ đồng lên mức 345 tỷ đồng. Đặc biệt trong quý 1/2022 vừa qua Vietnam Rubber Group đã có khoản lợi nhuận khác hơn 401 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 344 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào khoản thu tiền bồi thường 293 tỷ đồng và thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

Kết quả trong quý 1/2022 Vietnam Rubber Group báo lãi trước thuế 1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng trưởng 8,2% lên mức 1.316 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.055 tỷ đồng. Còn tiền và tương đương tính đến cuối quý 1/2022 đạt 5.052 tỷ đồng, giảm 250 tỷ đồng so với số liệu đầu năm. Trong đó có hơn 1.900 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền là 2.900 tỷ đồng, tiền mặt tại quỹ hơn 227 tỷ đồng. 

bao-cao-tai-chinh-vrg-1-1651736672.jpg
Doanh thu thuần về bán hàng của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đến cuối quý ghi nhận 9.858 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 421 tỷ đồng và đó đều là tiền gửi có kỳ hạn ngắn tại ngân hàng. Các khoản đầu tư dài hạn còn có 637 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Còn về mặt vay nợ, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tính đến ngày 31/3/2022 còn hơn 2.684 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 6.080 tỷ đồng, so với đầu năm giảm được 263 tỷ đồng.