Quý 1/2022, Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) báo lãi 2.312 tỷ đồng, vượt 78% kế hoạch của năm

Trần Ngọc Đức

Cũng nhờ vào việc giá dầu thô tiếp tục tăng cao mà Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt doanh thu thuần là 34.783 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 65%.

Theo Trí thức trẻ, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) mới đây đã công bố báo cáo tài chính doanh thu với lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 34.783 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 65%. Sau khi đã trừ đi giá vốn thì lợi nhuận gộp đạt 2.612 tỷ đồng, so với quý 1/2021 tăng 28%.Cũng trong kỳ, Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã thu về 356 tỷ đồng doanh thu tài chính, so với cùng kỳ tăng 78% trong đó ngoài 189 tỷ đồng từ lãi tiền gửi ngân hàng thì BSR còn có 117,7 tỷ đồng lãi chênh lệch về tỷ giá. Và sau khi đã trừ các khoản chi phí và ghi nhận lãi khác thì BSR lãi sau thuế 2.312 tỷ đồng - so với cùng kỳ tăng 25% tương đương EPS đạt 750 tỷ đồng.

loc-hoa-dau-binh-son-2-1650952256.jpg
Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2022 giá dầu thô và sản phẩm tiếp tục tăng cao đã tạo ra nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của BSR. Ngoài ra, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và sản phẩm chính quý này tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước đã góp phần làm gia hiệu quả của việc sản xuất kinh doanh. Tính đến thời điểm 31/3/2022, quy mô tài sản của Lọc Hóa dầu Bình Sơn đạt 70.398 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 5%. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền tương đương với tiền và tiền gửi có kỳ hạn với 23.365 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 13,7%. Còn chỉ tiêu hàng tồn kho là 11.947 tỷ đồng, trong đó Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã phải tiến hành trích laaoj 1.943 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong khi khoán trích lập dự phòng thời điểm đầu năm hơn 18 tỷ đồng. 

loc-hoa-dau-binh-son-3-1650952256.jpg
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho

Và theo đánh giá của hội đồng quản trị, trong năm 2022 công ty sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đến từ dịch bệnh COVID-19, sự cạnh tranh với xăng nhập khẩu và xăng sản xuất trong nước, thuế nhập khẩu xăng năm nay là 8%, so với năm 2020 và các năm trước đó giảm ở mức 10%. Ngoài ra, diễn biến về giá dầu thô và khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô với sản phẩm được nhận định sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo và không được thuận lợi đối với việc sản xuất kinh doanh ngành lọc hóa dầu. Hơn thế, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia đã làm tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì thế, BSR dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy thận trọng với tổng doanh thu hợp nhất là 91.678 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.295 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2021 tương ứng giảm 10% và 81%.