Quý 1/2022, Kinh Bắc City (KBC) ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ 500 tỷ đồng

Phạm Thị Tâm

Trong năm 2022, KBC đã đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 4.400 tỷ đồng, so với năm trước lần lượt gần 2,3 lần và 4,7 lần. Tuy nhiên thì kế hoạch tham vọng này dường như chẳng dễ dàng đạt được.

Theo Nhịp sống kinh tế, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với mức doanh thu thuần giảm 65,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thu nhập cho thuê đất và cơ sở hạ tầng - đây là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu giảm đến 82% xuống mức 317,2 tỷ đồng. 

Cũng trong kỳ, doanh thu tài chính cũng ghi nhận tăng hơn 67% lên gần 70 tỷ đồng chủ yếu nhờ vào lãi tiền gửi và cho vay. Chi phí tài chính theo đó cũng tăng 53% lên 144,5 tỷ đồng và phần lớn đều đến từ chi phí lãi vay. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng 44% trong khi đó chi phí bán hàng cũng được tiết giảm 73%. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của KBC đã bốc hơi đến 92% xuống chỉ còn 71 tỷ đồng. Đặc biệt, KBC đã ghi nhận khoản thu khác tăng đột biến gần 500 tỷ đồng trong quý 1/2022 trong khi đó cùng kỳ năm trước lại lỗ 3 tỷ đồng. Thuyết minh từ phía công ty cho thấy, đây chính là khoản chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh. Cũng nhờ đó mà KBC đã lãi ròng hơn 523 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm gần 27%. 

kinh-bac-2-1651505783.jpg
Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Và theo báo cáo thường niên năm 2022, KBC đã đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 4.500 tỷ đồng, so với năm trước lần lượt gấp 2,3 lần và 4,7 lần. Tuy nhiên thì với kết quả đạt được trong quý 1/2022 thì công ty mới chỉ thực hiện được 7% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận của cả năm. 

Phía BLĐ của KBC cho biết, kế hoạch được đặt ra dựa trên dòng vốn FDI năm trước, triển vọng thu hút FDI năm nay cũng như nhu cầu thuê đất và nhà xưởng của các khách hàng tiềm năng cũng đã tăng và đang được đàm phán, chương trình xúc tiến đầu tư của chính doanh nghiệp. 

Đến cuối quý 1/2022, KBC sở hữu tổng tài sản ghi nhận tăng 4% so với thời điểm đầu năm lên 31.726 tỷ đồng. Còn tiền và các khoản vay tương đương cũng tăng 21% lên gần 3.100 tỷ đồng trong khi đó khoản vay phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 13% còn 1.683 tỷ đồng. Còn tổng nợ vay tài chính cũng ghi nhận đi ngang ở mức 7.221 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm 9,3% xuống còn 1.375 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng 5,5% lên 5.846 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, KBC vẫn duy trì được khoản chứng khoán kinh doanh hơn hơn 1.862 tỷ đồng bao gồm gần 1.855 tỷ đồng được rót vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Khách sạn Hoa Sen và 312.177 cổ phiếu ITA với trị giá là 7,5 tỷ đồng. Công ty cũng phải dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 2,4 tỷ đồng vào cuối quý 1/2022.