Quý 1/2022, Khang Điền (KDH) ghi nhận doanh thu chỉ bằng 1/6 cùng kỳ, lợi nhuận tăng gấp rưỡi

Phạm Thị Tâm

Báo cáo ghi nhận khoản lãi của Khang Điền đến phần lớn từ việc khoản đầu tư thời điểm ban đầu vào công ty con Phước Nguyên thấp hơn sở hữu của nhóm công ty trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được.

Theo Nhịp sống kinh tế, vào ngày 29/4, Công ty Cổ phần đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất trong quý 1/2022, ghi nhận mức doanh thu 141 tỷ đồng, so với mức 873 tỷ đồng của năm 2021 giảm 6 lần. Sau khi từ giá vốn 65 tỷ đồng - chiếm 45% cơ cấu doanh thu thì lợi nhuận gộp về bán hàng dịch vụ của Khang Điền chỉ vỏn vẹn 77 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 79%. 

Dù vậy thì lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận tăng trưởng 45% so với cùng kỳ quý 1/2021 đạt 288,8 tỷ đồng. Theo báo cáo, phần lớn trong khoản lợi nhuận này đến từ mục thu nhập khác trong báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, đạt 343 tỷ đồng. 

khang-dien-1-1651416937.jpg
Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH)

Cũng theo thuyết minh của công ty thì khoản 308 tỷ đồng chiếm phần lớn trong danh mục này đến từ chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư vào Phước Nguyên vào giữa tháng 3 so với sở hữu của nhóm công ty trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được. Thời điểm đầu tháng 12/2021, Hội đồng quản trị Nhà Khang Điền đã cho phép Gia Phước nhận chuyển nhượng 60% vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên với tổng giá trị nhận chuyển nhượng tối đa đến 620 tỷ đồng. Hiện, Phước Nguyên đang nắm 100% vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên - Đây là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở với quy mô đến đến 60.732m2 tại Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

khang-dien-3-1651416925.jpg
Trong quý 1/2022, Khang Điền ghi nhận mức doanh thu 141 tỷ đồng, so với mức 873 tỷ đồng của năm 2021 giảm 6 lần và sau khi từ giá vốn thì lợi nhuận gộp về bán hàng dịch vụ của Khang Điền chỉ vỏn vẹn 77 tỷ đồng

Mặc dù có lãi nhưng dòng tiền thuần của công ty trong kỳ vẫn ghi nhận âm đến 193 tỷ đồng, so với mức âm 456 tỷ đồng năm ngoái gairm 58%. Cụ thể, dòng tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư của Khang Điền ghi nhận âm lần lượt là 480 tỷ đồng và 16 tỷ đồng. Chỉ duy nhất dòng tiền tài chính là dương với 303 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của công ty cũng ghi nhận tăng nhẹ lên 11.140 tỷ đồng từ 10.221 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Nợ ghi nhận tăng về mức 6.256 tỷ đồng, so với đầu kỳ tăng 50%. Và tính đến hết quý 1/2022, Khang Điền đã có tổng tài sản ở mức 17.396 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 28%, trong đó có 11.461 tỷ đồng là hàng tồn kho.