Quá hạn, FLC tiếp tục thất hứa vì chưa thể nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021

Nguyễn Thị Thùy
Dễ dàng thấy được, con đường trở lại sàn chứng khoán của FLC vẫn còn khá xa xôi vì tiếp tục lỗi hẹn nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Tính đến nay, bên cạnh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 thì FLC còn chưa nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 và cả năm 2022.

Theo Nhịp sống thị trường, vào ngày 25/5 vừa qua, CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) đã công bố văn bản cập nhật tiến độ đối với lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin.

Cũng theo văn bản này, vào ngày 28/4/2023, tập đoàn FLC dự kiến sẽ phát hành báo cáo kiểm toán năm 2021 sẽ không muộn hơn ngày 25/5 năm nay. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, theo Văn bản số 63/2023/CV UHY của Công ty TNHH Kiểm toán cũng như tư vấn UHY ngày 25/5/2023, sau quá trình trao đổi thống nhất thì vẫn tồn tại một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên. Do đó, báo cáo tài chính của FLC vẫn chưa được hoàn thành.

flc-1-1685073429.png
Dễ dàng thấy được, con đường trở lại sàn chứng khoán của FLC vẫn còn khá xa xôi vì tiếp tục lỗi hẹn nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Ảnh minh họa

Liên quan đến vấn đề này, tập đoàn FLC cho biết, doanh nghiệp sẽ gấp rút phối hợp cùng UHY để phát hành những báo cáo tài chính cũng như công bố thông tin theo quy định. Sau khi phát hành những báo cáo tài chính của năm 2021, Hội đồng Quản trị của Tập đoàn FLC sẽ triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mục đích là thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán những báo cáo tài chính của năm 2022.

Cũng dựa trên cơ sở này, tập đoàn FLC sẽ tiến hành làm việc cùng đơn vị kiểm toán, mục đích là để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Cách đây không lâu, cổ phiếu FLC đã bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5, nguyên nhân là do chậm công bố báo cáo kiểm toán năm 2022. Chưa dừng lại ở đó, cổ phiếu FLC còn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch dựa theo quyết định ngày 24/2, do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đã bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin cùng với các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Do đó, vì không tìm hiểu kỹ bối cảnh, một số nhà đầu tư nhầm lẫn cho rằng cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC chuẩn bị được giao dịch trên thị trường UPCoM. Thậm chí, có người còn chuẩn bị kế hoạch để mua bán cổ phiếu FLC vào thứ sáu tuần này.

Dễ dàng thấy được, con đường trở lại sàn chứng khoán của FLC vẫn còn khá xa xôi vì tiếp tục lỗi hẹn nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Tính đến nay, bên cạnh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 thì FLC còn chưa nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 và cả năm 2022. Ngoài ra, báo cáo tự lập của quý 4/2022 và quý 1/2023 của Tập đoàn FLC cũng chưa được công bố.