Portfolio management là gì? Công việc dành riêng cho những người có đầu óc nhạy bén

Trần Vân Trang
Portfolio management là gì? Đây được xem là một thuật ngữ về việc làm và những công việc quan trọng dành riêng cho lĩnh vực đầu tư, công việc này đòi hỏi những kỹ năng và kiến thức cơ bản gì? Cơ hội làm việc có rộng mở, tiềm năng phát triển ra sao? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để có cái nhìn tổng quát nhất về thuật ngữ portfolio management nhé.

Khái niệm về portfolio management bạn cần biết

Portfolio management là một từ tiếng Anh có nghĩa là quản lý những danh mục đầu tư, nó là nghệ thuật cũng như là khoa học trong việc đưa ra được những quyết định về hỗn hợp đầu tư cũng như những chính sách, khớp những mục tiêu và những khoản đầu tư, phân bổ được tài sản cho những cá nhân và những tổ chức để có thể cân bằng được những rủi ro với hiệu suất.

pm1-1672308922.png
Portfolio management là một từ tiếng Anh có nghĩa là quản lý những danh mục đầu tư.

Portfolio management là toàn bộ những gì về việc xác định những điểm yếu, điểm mạnh, những cơ hội và mối nguy trong việc lựa chọn nợ so sánh với vốn của chủ sở hữu, trong nước và so sánh với quốc tế, tăng trưởng so sánh với sự an toàn và một số những sự đánh đổi mà bạn gặp phải trong những nỗ lực tối đa hóa nhất những lợi nhuận khi có thêm những sự thèm muốn rủi ro.

Dù thông thường thì việc sử dụng thuật ngữ portfolio management và xây dựng những kế hoạch tài chính là giống nhau nhưng những yếu tố chính của ngành dịch vụ tài chính lại khác nhau. Portfolio management là những hoạt động tạo nên và duy trì được những khoản đầu tư, trong khi xây dựng kế hoạch tài chính là quá trình phát triển những mục tiêu tài chính và xây dựng được một kế hoạch và những hành động cụ thể nhất để có thể có được chúng. Những nhà quản lý portfolio management sẽ được cấp phép chuyên nghiệp để chịu những trách nhiệm thay cho nhiều những người khác trong khi đó những cá nhân có thể tự lựa chọn điều hành hoặc quản lý những khoản đầu tư của cá nhân họ và xây dựng được những danh mục đầu tư của bản thân mình. Mục tiêu cuối cùng của portfolio management chính là có thể tối đa hóa được những lợi nhuận kỳ vọng của những khoản đầu tư với đúng những mức độ rủi ro thích hợp nhất.

Nhìn chung thì portfolio management là gì có thể bằng một cách chủ động hoặc thụ động, quản lý thụ động được xem là một chiến lược dài hơi được xây dựng và thiết lập và quên nó thường chỉ đơn giản là theo dõi một số chỉ số trong thị trường rộng lớn hoặc một nhóm những chỉ số, thông thường gọi là lập nên những chỉ mục hoặc đầu tư những chỉ mục.

Bên cạnh đó, quản lý tích cực còn liên quan tới một người quản lý, cùng quản lý hoặc nhóm những nhà quản lý cố gắng chiến thắng được lợi nhuận thị trường bằng việc chủ động quỹ thông qua những quyết định đầu tư dựa theo những sự nghiên cứu và quyết định nắm giữ của một cá nhân nào đó, những quỹ đóng thường sẽ được quản lý tích cực.

Những nhiệm vụ cơ bản của portfolio management

Portfolio management là những hoạt động gây dựng cũng như duy trì được hỗn hợp đầu tư phù hợp nhất cho những khả năng chấp nhận được những sự rủi ro nhất định nhất, những yếu tố chính cho bất cứ một chiến lược nào đó có sự liên quan mật thiết đến sự phân bổ tài sản, đa dạng hóa và quy tắc tái cân bằng. Tích cực tìm cách chiến thắng được thị trường thông qua việc xác định được những tài sản đã bị đánh giá thấp, thông thường sẽ thông qua những giao dịch ngắn hạn và những khoảng thời gian trên thị trường. Portfolio management thụ động được lập chỉ mục sẽ tìm cách tái tạo lại được thị trường rộng lớn trong khi vẫn có thể giữ được những chi phí ở trong mức tối thiểu nhất.

pm-1672308922.png
Portfolio management là nghệ thuật cũng như là khoa học trong việc đưa ra được những quyết định về hỗn hợp đầu tư cũng như những chính sách.

Những yếu tố chính nhất của portfolio management

Phân bổ tài sản là chìa khóa để portfolio management là sự kết hợp hiệu quả dài hạn của những tài sản, phân bố tài sản có thể tìm ra được những cách để có thể tối ưu hóa được những sự rủi ro hoặc lợi nhuận của những nhà đầu tư bằng việc đầu tư vào hỗn hợp những tài sản có tương quan thấp cùng nhau. Những nhà đầu tư có hồ sơ tích cực hơn có thể xem xét hoặc cân nhắc danh mục đầu tư của họ đối với những khoản đầu tư ít bị biến động hơn. Những nhà đầu tư có hồ sơ bảo thủ hơn sẽ có thể cân nhắc được những danh mục đầu tư của họ đối với những khoản đầu tư có sự bình ổn hơn. Những danh mục đầu tư được lập chỉ mục có thể dùng những lý thuyết của danh mục đầu tư hiện đại - MPT để có thể hỗ trợ xây dựng danh mục đầu tư tối ưu hóa, trong khi những nhà quản lý tích cực có thể sử dụng bất cứ một số lượng mô hình định tính hoặc định lượng nào.

Đa dạng hóa: Một điều chắc chắn trong đầu tư là không dự đoán được một cách nhất quán nhất giữa người thua và kẻ thắng, vậy nên cách tiếp cận khôn ngoan nhất là hãy tạo nên được những khoản đầu tư mang tới sự tiếp xúc rộng rãi nhất trong một loại tài sản. Sự đa dạng hóa chính là sự phân bổ đi những sự rủi ro và phần thưởng trong một lớp tài sản. Bởi vì khá khó trong việc tập hợp cụ thể nhất một loại tài sản hoặc một lĩnh vực nào đó có khả năng nổi trội hơn những loại khác, đa dạng hóa sẽ tìm cách có được những lợi nhuận của toàn bộ những lĩnh vực theo thời gian nhưng ít bị biến động hơn tại bất cứ một thời điểm nào, đa dạng hóa phù hợp diễn ra trên những lĩnh vực kinh tế, loại chứng khoán, khu vực địa lý khác nhau.

Cân bằng lại chính là một phương pháp được dùng để trả lại một danh mục đầu tư cho phân bổ mục tiêu lúc đầu của nó trong một khoảng thời gian mỗi năm, điều quan trọng là việc giữ lại được những sự hỗn hợp tài sản phản ánh được những hồ sơ rủi ro hoặc lợi nhuận của nhà đầu tư. Một mặt khác thì sự chuyển động của thị trường khiến danh mục đầu tư gặp rủi ro lớn hơn hoặc giảm thiểu đi những cơ hội hoàn lại số vốn ban đầu. Ví dụ như danh mục đầu tư bắt đầu với số vốn chủ sở hữu là 70% và phân bổ thu nhập cố định 30% thông qua một đợt tăng trưởng thị trường mở rộng, chuyển đổi sang phân bổ 80/20 khiến những danh mục đầu tư gặp phải khá nhiều sự rủi ro hơn mức mà nhiều nhà đầu tư có thể chịu đựng được.

Việc tái cân bằng luôn đòi hỏi phải bán chứng khoán có giá cao hoặc thấp và việc tái triển khai lại số tiền thu được thành một số khoản thấp hoặc cao hoặc không có lợi, việc lặp lại hàng năm của việc tái cân bằng cho phép nhiều nhà đầu tư nắm bắt được những lợi nhuận và mở rộng được những cơ hội tăng trưởng trong một số các lĩnh vực có tiềm năng nhất trong khi vẫn có thể giữ được những danh mục đầu tư thích hợp nhất với những hồ sơ rủi ro hoặc những lợi nhuận của nhiều nhà đầu tư.

Những cách thức quản lý danh mục đầu tư

pm2-1672308921.jpg
Portfolio management là những hoạt động gây dựng, duy trì hỗn hợp đầu tư phù hợp nhất cho những khả năng chấp nhận được những sự rủi ro nhất định.

Danh mục đầu tư tích cực

Một quỹ đầu tư được quản lý tích cực sẽ có một người, một quản lý, đồng quản lý hoặc nhóm những nhà quản lý tích cực sẽ đưa ra được những quyết định đầu tư cho quỹ đó. Sự thành công của một quỹ sẽ được quản lý tích cực dựa vào việc kết hợp những nghiên cứu chuyên sâu nhất, những dự báo của thị trường và những kinh nghiệm chuyên môn của người đó hoặc đội ngũ quản lý.

Những nhà tham gia đầu tư tích cực sẽ lưu ý tới xu thế của thị trường, những sự thay đổi trong một nền kinh tế, bối cảnh thay đổi của chính trị, những yếu tố ảnh hưởng tới những công ty cụ thể. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để có thể tính toán được những thời gian bán hoặc mua của những khoản đầu tư tài chính trong việc nỗ lực tận dụng được những lợi thế của sự bất thường. Những nhà quản lý tích cực đã tuyên bố rằng những quy trình này sẽ góp phần thúc đẩy được những tiềm năng cũng như những lợi nhuận lớn hơn khi so sánh với những quy trình đã đạt được bằng việc bắt chước những cổ phiếu hoặc chứng khoán khác đã được liệt kê trên một chỉ mục nào đó.

Vì những mục tiêu của một quỹ là có thể đánh bại được thị trường thì người đó buộc phải chấp nhận những tính rủi ro của thị trường đó để có thể có được những lợi nhuận cần thiết nhất nhằm đạt được những mục đích này. Lập nên được những chỉ mục loại bỏ điều này vì không có quá nhiều sự rủi ro về lỗi lầm của con người về mặt chọn lựa được cổ phiếu, Những quỹ chỉ số cũng được giao dịch không quá thường xuyên, điều này có nghĩa là chúng nên chịu những tỷ lệ chi phí ít hơn cũng như có hiệu quả hơn về mặt thuế khi so sánh với những quỹ đã được quản lý tích cực nhất.

Theo truyền thống thì quản lý tích cực có những chi phí cao và nghiên cứu gần đây đã đặt ra được những nghi ngờ về khả năng của những nhà quản lý luôn luôn nổi trội hơn khi so với thị trường.

Những danh mục đầu tư thụ động

pm4-1672308921.jpg
Một quỹ đầu tư được quản lý tích cực sẽ có một người, một quản lý, đồng quản lý hoặc nhóm những nhà quản lý tích cực sẽ đưa ra được những quyết định đầu tư.

Quản lý thụ động hay còn gọi là quản lý quỹ chỉ số thì liên quan tới việc tạo ra danh mục đầu tư để theo dõi được lợi nhuận của một số chỉ số thị trường cụ thể nhất hoặc điểm chuẩn sát nhất có thể.

Người quản lý chọn lựa cổ phiếu và những công cụ tài chính khác đã được liệt kê trong một chỉ mục và áp dụng cùng trọng số, mục đích của nó là tạo ra được những lợi nhuận giống như những chỉ số được lựa chọn thay vì nổi trội hơn nó.

Những chiến lược thụ động sẽ không có quản lý đưa ra những quyết định quản lý đầu tư và có thể có được cấu trúc như một quỹ giao dịch trao đổi, quỹ tương hỗ hoặc có thể là ủy thác đầu tư đơn vị.

Hy vọng những thông tin hữu ích trong bài đã phần nào đem tới cho bạn những kiến thức mới mẻ về portfolio management và những điều xoay quanh nó để có thể áp dụng được trong công việc và cuộc sống hàng ngày nhé.