“Ông trùm” khu công nghiệp Bình Dương có kế hoạch IPO VSIP

Phạm Thị Tâm

Trong quý 1/2022, lợi nhuận từ hoạt động liên doanh và liên kết của Becamex IDC ghi nhận giảm 38%. Giá trị khoản đầu tư của công ty này vào VSIP tính đến cuối quý 1 đạt 5.234 tỷ đồng và BWID là 3.304 tỷ đồng.

Theo Người đồng hành, ban lãnh đạo của Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC, HoSE: BCM) đã chia sẻ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong tương lai, liên doanh VSIP sẽ được IPO để có thể nâng tầm phát triển. Trong khi đó, dự kiến 2 năm tới, Becamex IDC cùng Warburg Pincus sẽ đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp BW (BWID) giao dịch trên sàn chứng khoán. 

Bên cạnh đó, liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là liên doanh lớn nhất của Becamex IDC hợp tác cùng với Tập đoàn SembCorp. Becamex IDC đã tiến hành đầu tư vào liên doanh này theo giá gốc 461 tỷ đồng tương đương với 49% vốn. Khoản đầu tư này được đánh giá là theo quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tổng công ty là 1.295,4 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 1/2022, giá trị khoản đầu tư và liên doanh này đạt 5.234 tỷ đồng.

becamex-idc-1-1651827004.jpg
Becamex IDC

Cũng theo đó, Công ty liên doanh lớn thứ 2 là Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW hợp tác với WP (Warburg Pincus – Mỹ). Becamex IDC cũng đã đầu tư 3.448 tỷ đồng vào liên doanh, sở hữu 30% vốn điều lệ còn giá trị khoản đầu tư được ghi nhận tại báo cáo tài chính trong quý 1 là 3.304 tỷ đồng. 

Đối với VSIP, Becamex IDC đã tiến hành hợp tác với Sembcorp trong hơn 25 năm qua để phát triển các dự án tại nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Nghệ An,... Trong khi đó, mối quan hệ hợp tác giữa tổng công ty và Warburg Pincus mới được thiết lập từ năm 2018 qua sự ra đời của liên doanh chính là Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp BW. Liên doanh được thành lập với tầm nhìn trở thành nền tảng bất động sản công nghiệp và dịch vụ hậu cần cho thuê lớn tại thị trường Việt Nam. 

Tổng tài sản của Becamex IDC tại thời điểm cuối quý 1/2022 đạt 49.504 tỷ đồng, so với đầu năm tăng thêm hơn 550 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất 43,4% với 21.538 tỷ đồng, tăng 607 tỷ đồng. Tiếp theo chính là khoản đầu tư tài chính dài hạn 15.278 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết với 14.648 tỷ đồng. Riêng 2 khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết với 14.684 tỷ đồng. Riêng 2 khoản đầu tư vào VSIP và BWID chiếm tỷ trọng 58% tổng giá trị đầu tư công ty liên doanh và liên kết. 

becamex-idc-2-1651827011.jpg
Báo cáo tài chính của Becamex IDC

Trong quý 1/2022, Becamex IDC đã giảm 883 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn xuống còn 3.365 tỷ đồng còn khoản vay nợ dài hạn duy trì tương đương đầu năm ở mức 12.388 tỷ đồng. Khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn có giảm từ 780 tỷ đồng xuống còn 593 tỷ đồng. 

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 1, Becamex DS đã ghi nhận doanh thu tương đương cùng kỳ năm trước đạt 1.433 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm 25% nên lợi nhuận gộp tăng 41,5% lên 821 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 41,5% lên 57,2%. Tuy nhiên thì các chi phí đồng loạt tăng ví dụ như chi phí tài chính là 74%, bán hàng tăng 29%, quản lý tăng 15%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính ghi nhận giảm 28% xuống còn 22 tỷ đồng, hoạt động liên doanh và liên kết giảm lãi 38% xuống còn 170 tỷ đồng. Cũng theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 391 tỷ đồng, giảm 16,4% và thực hiện được 13,8% kế hoạch của năm, phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 7% xuống 425 tỷ đồng.