CTCP Nông dược H.A.I điều chỉnh lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4/2021

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Lý do khiến cho khoản lỗ của HAI tăng mạnh là do chi phí quản lý doanh nghiệp nhảy vọt từ 12,3 tỷ đồng lên 685,9 tỷ đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế, mới đây, CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI) đã công bố lại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2021. HAI vừa có văn bản xin công bố lại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2021 do qua rà soát số liệu và hồ sơ, Công ty cũng nhận thấy cần phải đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021. Và việc đánh giá lại các khoản mục này trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 4 đã được công bố. Chính vì thế, HAI đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét cho Công ty công bố lại Báo cáo tài chính quý 4/2021 để có thể đảm bảo báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với thực tế hoạt động. Công ty cũng xin rút kinh nghiệm đồng thời tăng cường đánh giá và kiểm soát trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính để không xảy ra sai sót tương tự. 

cong-ty-duoc-pham-hai-5-1652351765.jpg
cong-ty-duoc-pham-hai-4-1652351765.jpg

Cũng theo báo cáo hợp nhất quý 4 mới được công bố của HAI, công ty đã lỗ sau thuế 672,5 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng như báo cáo cũ. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho khoản lỗ của công ty tăng mạnh do chi phí quản lý doanh nghiệp nhảy vọt từ 12,3 tỷ đồng lên 685,9 tỷ đồng. Lũy kế của cả năm 2021, HAI đã lỗ sau thuế 668,2 tỷ đồng, trong khi đó báo cáo trước đó công bố lãi 6,8 tỷ đồng. Quý 4 lỗ nặng đã khiến cho khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAI âm 498,5 tỷ đồng thay vì dương 113 tỷ đồng. 

cong-ty-duoc-pham-hai-3-1652351765.jpg
Lợi nhuận sau thuế của Nông dược HAI

Tổng tài sản của công ty cũng giảm 464 tỷ đồng so với báo cáo cũ. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đã giảm đi 462 tỷ đồng chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn. Còn trong cơ cấu nguồn vốn thì nợ phải trả cũng tăng lên 204 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm đi 668 tỷ đồng. Ngoài ra, HAI cũng mới có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. HAI cho biết, do chưa khắc phục xong sự cố về hệ thống lưu trữ nên việc phối hợp với đơn vị kiểm toán để phát hành và công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán chưa thể được hoàn thành. Công ty cũng xin được thay đổi lộ trình khắc phục việc công bố báo cáo tài chính và cam kết sẽ hoàn thành việc công bố thông tin chậm nhất là vào ngày 20/5. Trong văn bản giải trình nguyên nhân nộp chậm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 trước đó, Công ty đã nói rằng sẽ công bố thông tin chậm nhất vào ngày 6/5. Bên cạnh đó, HAI cũng đã gửi đơn xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 1/2022. Kết phiên ngày 11/5, cổ phiếu của HAI đã tăng 3,3% lên 4.030 đồng/ cổ phiếu, giá cổ phiếu của HAI đã giảm hơn 60% kể từ vùng đỉnh vào tháng 1/2022.