CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động chuẩn bị chia cổ tức 2021 với tỷ lệ 10%

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Như vậy, với 732,2 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 732,2 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và phát hành 732,2 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ theo đó cũng tăng gấp đôi lên 14.644 tỷ đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương án chia cổ tức năm 2021. Theo đó thì công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% trong tháng 6 và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 trong tháng 6 hoặc 7 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận. 

the-gioi-di-dong-1651217589.jpg
CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương án chia cổ tức năm 2021

Như vậy, với 732,2 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 732,2 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và phát hành 732,2 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ theo đó cũng tăng gấp đôi lên 14.644 tỷ đồng. Trong năm 2021, MWG đã ghi nhận 108.546 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,3% và lợi nhuận sau thuế là 3.920 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 25%. Tính đến thời điểm 31/12/2021, MWG đã tích lũy được 12.674 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 558 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Khi bước sang năm 2022, MWG vẫn tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao với mức doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2021 lần lượt tăng 14% và 30%. 

Kế hoạch được đặt ra dựa trên giả định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng không dẫn đến các đợt phong tỏa diện rộng hoặc tác động trầm trọng hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh so với thời gian 2 năm qua. 

Thế Giới Di Động cũng đang có kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa là 20% vốn cổ phần của Bách Hóa Xanh cho các đối tác trong giai đoạn 2022 - 2023, nhà đầu tư trong khu vực hoặc trên thế giới với định giá cao nhất. Mục đích của việc sử dụng vốn nhằm đầu tư cho trung tâm phân phối, tài sản cố định, công nghệ và đầu tư phát triển mạnh mẽ kênh bán hàng online, mở rộng chuỗi ra toàn quốc. 

the-gioi-di-dong-1651217598.png
Với 732,2 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 732,2 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt và phát hành 732,2 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ theo đó cũng tăng gấp đôi lên 14.644 tỷ đồng

Trong thời gian mới đây, MWG đã thành lập pháp nhân mới và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang sở hữu trong Bách Hóa Xanh, giá trụ chuyển nhượng là 12.795 tỷ đồng. Trong đó, công ty Công nghệ và Đầu tư Bách Hóa Xanh sẽ thực hiện việc phát hành riêng lẻ và niêm yết trong tương lai. Công ty này cũng có thể đầu tư vào công ty khác hoạt động trong những ngành nghề có liên quan trong khi BHX sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ, thực phẩm hàng tiêu dùng.