CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 làm ăn ra sao khi sắp IPO?

Phạm Thị Tâm

Trong năm 2021, hoạt động tài chính đã đem đến mức lợi nhuận khủng cho L14 FI, xa hơn chính là kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu của công ty này.

Theo Viettimes, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Licogi 14 (L14 FI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với mức doanh thu thuần đạt 16,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 27,6%. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, công ty này đã báo lãi gộp vỏn vẹn 2,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 26,4%. Chính vì thế, nhờ khoản doanh thu tài chính đột biến tới 140 tỷ đồng, chỉ tiêu trong quý 1/2021 chỉ 13,2% triệu đồng, L14 FI báo lãi sau thuế lên đến 102,9 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022, so với cùng kỳ năm trước gấp hơn 100 lần. Đáng chú ý, đây không phải quý đầu tiên L14 FI ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan nhờ vào hoạt động tài chính. Cụ thể, trong quý cuối năm 2021, doanh thu tài chính của L14 FI cũng ghi nhận tăng đột biến đến 376,7 tỷ đồng, qua đó cũng giúp cho công ty này báo lãi sau thuế đến 314,5 tỷ đồng. 

licogi-1652074771.jpg
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Licogi 14 (L14 FI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với mức doanh thu thuần đạt 16,9 tỷ đồng

Cũng theo đó, tính đến cuối năm 2021, số dư chứng khoán kinh doanh của L14 FI đạt 486 tỷ đồng, đầu năm không ghi nhận khoản đầu tư này, với giá trị hợp lý lên đến 815,7 tỷ đồng. Còn danh mục chứng khoán kinh doanh này bao gồm 7,57 triệu cổ phiếu CEO (giá gốc là 298 tỷ đồng, tương đương với 39.368 đồng/cổ phiếu) và 2,88 triệu cổ phiếu DIG (giá gốc là 188 tỷ đồng, tương đương với 65.168 đồng/cổ phiếu). Và trong quý đầu năm 2022, hoạt động đầu tư tài chính vẫn được L14 FI đẩy mạnh với số dư chứng khoán đầu tư đạt 644 tỷ đồng đến thời điểm ngày 31/3/2022, so với cuối năm 2021 tăng 158 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản đầu tư này chiếm đến 92,7% tổng tài sản của L14 FI. 

Trong năm 2022, L14 FI đã đặt mục tiêu tổng doanh thu 331 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 252 try đồng, so với năm 2021 giảm 21,6%. Trong đó, mức doanh thu hoạt động tài chính dự kiến đạt 256 tỷ đồng, so với cơ cấu tổng doanh thu của L14 FI chiếm 77,3%. 

L14 FI tiền thân là Công ty Cổ phần Licogi 14.6 được thành lập từ tháng 6/2018 bởi Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) và hai thể nhân là các ông Phạm Văn Quang và Phạm Hùng Sơn. 

Tính đến thời điểm cuối năm 2021, L14 FI có vốn điều lệ là 110 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm L14 (51%), ông Phạm Hùng Sơn (10%), ông Phạm Gia Lý (12,73%), ông Phạm Văn Quang (0,5%) và các cổ đông khác (25,77%).

licogi-14-1652074778.jpg
Một số chỉ tiêu tài chính của Licogi 14

Cũng trong năm 2022, L14 FI có kế hoạch phát hành 550.000 cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 5%) phát hành 2,31 triệu cổ phiếu để có thể trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% và phát hành 26,565 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến tăng lên 404,25 tỷ đồng. Đặc biệt, LFT dự kiến sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán trong quý 4/2022 và quý 1/2023. Sau khi IPI, LFT sẽ trở thành công ty liên kết L14.