Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đặt mục tiêu vượt 2.000 tỷ đồng trong năm 2022

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Vào ngày 27/4/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 đồng thời cũng bầu ra các vị trí nhân sự chủ chốt trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

Theo Trí thức trẻ, ông Đỗ Quang Hiển phát biểu tại đại hội rằng, sau khi được bầu tiếp tục giữ chức HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ông đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT,  thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như SHS, T&T Group, BSH nhằm đảm bảo các quy định tại điều 34 Luật sửa đổi, bổ sung tại một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Và theo quy định của luật này thì Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của một tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. Đến dự với tư cách cổ đông lớn, ông Đỗ Quang Hiển khẳng định bản thân luôn đồng hành với các quý cổ đông và với sự phát triển của SHS đồng thời cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cổ đông đã ủng hộ HĐQT và SHS trong suốt hành trình phát triển. 

do-quang-hien-5-1651131308.jpg
Vào ngày 27/4/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2022 đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ

Sau khi vượt qua nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, trong năm 2021, SHS đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực. Công ty cũng ghi nhận kết quả kinh doanh kỳ lục trong lịch sử hoạt động với tổng doanh thu đạt 2.899,8 tỷ đồng, so với năm 2020 tăng 60,3%, tương ứng với 153,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.752 tỷ đồng, so với năm 2020 tăng 86,7% đạt 233,3% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua. Tỷ lệ an toàn tài chính của SHS là 386,62% so với 347,93% của năm 2020.

Theo đó, các hoạt động nghiệp vụ của SHS như hoạt động đầu tư, hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính và hoạt động tư vấn, hoạt động quản lý nguồn vốn đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021. Kế hoạch xây dựng sẽ dựa trên cơ sở đánh giá thị trường chứng khoán năm 2022 với những diễn biến khó lường, có cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. 

do-quang-hien-3-1651131322.jpg
Kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cũng định hướng phát triển bền vững, chú trọng vào các nghiệp vụ của Công ty có thể mạnh như môi giới và dịch vụ tài chính, hoạt động tư vấn và Bảo lãnh phát hành, hoạt động đầu tư. Hơn thế, Công ty cũng sẽ nâng cấp và cải thiện phần mềm, giao dịch với nhiều giao dịch cùng nhiều tính năng nổi bật từ đó đem lại sự thuận tiện và lợi ích cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. SHS cũng chú trọng đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm chứng quyền có đảm bảo. Và với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2021, Đại hội cũng đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 18% bằng cổ phiếu. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 7% nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty. 

Nhiệm kỳ mới, chiến lược mới và mục tiêu hướng đến tầm cao mới

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kết quả cụ thể: 

5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm: Ông Đỗ Quang Vinh, Ông Vũ Đức Tiến, ông Lê Đăng Khoa, bà Nguyễn Diệu Trinh, ông Lưu Danh Đức. 

Sau Đại hội, Hội đồng quản trị cũng sẽ họp bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới bao gồm: Bà Phạm Thị Bích Hồng; Ông Vũ Đức Trung; Bà Lương Thị Lựu. 

Và ra mắt tại Đại hội, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cũng đã mang đến những kỳ vọng mới về những thay đổi tích cực với tính đột phá, toàn diện thay đổi về mọi mặt như chiến lược, công nghệ, khách hàng và thị trường; nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế; góp phần phát triển SHS ngày càng vững mạnh, không ngừng gia tăng lợi ích cho cổ đông, khách hàng, đối tác.

do-quang-hien-4-1651131322.jpg
Ông Đỗ Quang Hiển và ông Đỗ Quang Vinh tại đại hội thường niên của công ty

Chia sẻ về kế hoạch lợi nhuận trong năm 2022, Tổng Giám đốc SHS  - Vũ Đức Tiến cho biết: "Kế hoạch kinh doanh trình cổ đông được dựa trên kịch bản thị trường vận động tương đối tích cực. Còn việc dự đoán chính xác được diễn biến của thị trường chứng khoán là điều rất khó, đương nhiên nếu thị trường không khả quan thì lợi nhuận về mảng môi giới của Công ty khả năng cao sẽ sụt giảm giảm. Tuy nhiên, nếu mảng kinh doanh này có sự sụt giảm thì ắt sẽ có mảng kinh doanh khác tăng trưởng để bù đắp". 

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững vì mục tiêu "Tất cả vì tăng trưởng ròng của khách hàng" đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế số 1 trong số những nhà môi giới chứng khoán hàng đầu tại thị trường Việt Nam, nằm trong TOP 10 Công ty chứng khoán có thị phần chứng khoán niêm yết lớn nhất tại HoSE đồng thời cũng duy trì vị thế TOP đầu tại HNX. Công ty cũng tiếp tục phát triển, bền vững, an toàn, hiệu quả, năng lực tài chính vững mạnh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đa dạng, khác biệt.