Đầu tư

Ngành cảng biển tại Việt Nam có những cơ hội nào?

Có thể thấy, nằm trong khu vực Đông Nam Á với biên giới giáp một trong những cường quốc thương mại ở trên thế giới, Việt Nam sở hữu cho mình những yếu tố “địa - chiến lược” quan trọng giúp thúc đẩy các hoạt động thương mại và sản xuất trong nước. Một trong những ngành hưởng lợi nhiều nhất chính là ngành hưởng lợi nhiều nhất chính là ngành vận tải, dịch vụ và hậu cần cảng biển ở thị trường Việt Nam.