Đầu tư

Thị trường chứng khoán dần cân bằng sau chuỗi ngày giảm điểm, nhà đầu tư nên loại bỏ tâm lý bi quan

Trong báo cáo mới đây của Dragon Capital đã cho thấy, trong năm 2022 việc tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường là khá chắc chắn với mức dự kiến khoảng trên 20%.