Công nghệ

“Ra lệnh cho AI” đang nổi lên như một kỹ năng được săn lùng nhất ngành công nghệ

Kỹ sư gợi ý (prompt engineer) đang đóng vai trò quan trọng giúp các hệ thống hoạt động hiệu quả hơn. Đây đang được xem là một trong những công việc hấp dẫn nhất trong lĩnh vực công nghệ.