Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup tăng 821 tỷ đồng

Phạm Thị Tâm

Theo ghi nhận, trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán mới công bố, nhiều khoản mục của VinGroup có biến động, trong đó đặc biệt khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup năm 2021 đã chuyển từ lỗ sang lãi.

Mới đây, Tập đoàn VinGroup (HoSE:VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021 lãi 367 tỷ đồng, trong khi đó, báo cáo quý 4 đã công bố trước đó khoản mục này lỗ 453,7 tỷ đồng. Cũng nhờ vậy mà lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của VIC chuyển từ 3.897 tỷ đồng lên thành 4.718 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 159.146 tỷ đồng lên 159.572 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh thu của Tập đoàn sau khi kiểm toán cũng tăng 382 tỷ đồng từ 125.306 tỷ đồng lên 125.688 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng thêm 385 tỷ đồng lên 34.065 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng thêm 252 tỷ đồng. Còn về các khoản chi phí, sau kiểm toán chi phí tài chính cũng tăng thêm 66 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng giảm 142 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 143 tỷ đồng. Khoản lỗ khác ghi nhận tăng thêm 1.055 tỷ đồng. 

tap-doan-vin-group-4-1649405539.jpg
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 sau kiểm toán của VinGroup ghi nhận 367 tỷ đồng
tap-doan-vin-group-3-1649405539.jpg
Số liệu trước kiểm toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này ghi nhận âm 453 tỷ

Cũng từ những thay đổi trên mà lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ VIC sau kiểm toán tăng thêm 258 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ 2.513 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến cho lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tập đoàn VinGroup chuyển từ lỗ sang lãi là vì cuối năm trước, Tập đoàn đã chuyển nhượng 100% vốn tại công ty con - công ty cổ phần du lịch Hòn Một với giá 3.700 tỷ đồng mang về khoản lãi 2.728 tỷ đồng. Còn đối với việc chuyển nhượng công ty con, đúng theo chuẩn lực kế toán sẽ được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối trong bảng cân đối kế toán mà không ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh. Vậy nên, dù cho lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vẫn lỗ 2.513 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chưa phân phối của VIC năm nay vẫn dương 367 tỷ đồng. 

tap-doan-vin-group-2-1649405539.jpg

Theo thống kê, năm qua các mảng kinh doanh dịch vụ như bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí như VIC năm nay chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách kéo dài do dịch bệnh. Với cam kết sẽ trở thành nhà sản xuất ô tô thuần điện, VinGroup phải ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hai nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng cũng như khoản phí phải trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng. Điều này đã khiến cho mảng sản xuất cùng các dịch vụ liên quan của Tập đoàn lỗ 12.385 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn VinGroup đã tài trợ gần 6.100 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch COVId-19 và các hoạt động tài trợ khác cho Việt Nam trong năm qua.