Quý I/2022: Vietcombank báo lãi gần 10.000 tỷ đồng, vượt tiến độ trình cổ đông

Thân Ngọc Quý

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, đơn vị đã thu hồi được 3.000 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn đối với Ngân hàng Xây dựng (CBBank), đồng thời thực hiện hoàn nhập dự phòng trong quý I/2022.

Theo Nhịp sống kinh tế, sáng 29/4/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) đã tiến hành tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022.

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng đã trình cổ đông xem xét thông qua báo cáo của ban lãnh đạo với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 30.675 tỷ đồng, tương ứng với việc tăng tối thiểu 12%. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đề ra mục tiêu tăng 8% tổng tài sản, huy động vốn tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng của tín dụng - dự kiến tăng khoảng 9%. Trong năm 2022, Vietcombank cũng đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, tỷ lệ chi trả cổ tức theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định hiện hành của NHNN.

Ngoài ra, ban lãnh đạo của Vietcombank cũng đề xuất đại hội giao HĐQT chỉ đạo thực hiện, quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 sao cho phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

vietcombank-1651234836.png

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết, đến hết quý I/2022, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng 3,4%, dư nợ tín dụng tăng 7%, huy động vốn tăng 3,8% và nợ xấu ở mức 0,8%.

Cũng trong quý đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Vietcombank ở mức  9.650 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận hợp nhất đạt 9.950 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt tiến độ trình cổ đông.

Đáng chú ý, theo ban lãnh đạo ngân hàng, Vietcombank đã thu hồi thành công 3.000 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn đối với Ngân hàng Xây dựng (CBBank), đồng thời thực hiện hoàn nhập dự phòng trong quý I/2022. 

Trong đại hội, ban lãnh đạo Vietcombank đã trình cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1%. Cụ thể, mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 181 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, đối tượng được phát hành là những cổ đông của ngân hàng có tên trong danh sách cổ đông của Vietcombank ở thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của ngân hàng đối với đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019

Tại đại hội, ban lãnh đạo còn trình cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022. Ngoài ra, Vietcombank cũng dự kiến trình về việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2021, phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 cũng lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các nội dung khác trong thẩm quyền đại hội.
Sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu, vốn điều lệ của Vietcombank dự kiến tăng sẽ tăng từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.