Quý I/2022: SHB báo lãi trước thuế hơn 3.227 tỷ, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ

Thân Ngọc Quý

Những khoản thu ngoài lãi của SHB cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Theo đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 157 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động chứng khoán đạt 66 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 27,1%.

Theo Nhịp sống kinh tế, mới đây Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã có báo cáo tài chính hợp nhất trong quý I/2022. Có thể thấy, quý đầu năm nay ngân hàng đã ghi nhận những con số vô cùng ấn tượng.

Theo như báo cáo của ngân hàng, lợi nhuận trước thuế trong quý I/2022 của SHB đạt hơn 3.227 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng khủng lên tới 93,9% (~ gấp 2 lần) so với cùng kỳ, giúp ngân hàng hoàn thành 28% kế hoạch năm 2022. 

Đáng chú ý, trong quý đầu năm nay, hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng đều có lãi và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, trong quý I/2022, thu nhập lãi thuần đạt 4.223 tỷ đồng, tăng trưởng 89,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận ngân hàng trong quý đầu năm nay.

shb-1-1651295373.jpg

Về các khoản thu ngoài lãi của ngân hàng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của SHB đạt 157 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động chứng khoán đầu tư là 66 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong quý I/2022, các hoạt động kinh doanh khác ghi nhận mức lãi gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, đạt mức 209 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần của hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng lại giảm gần một nửa, xuống chỉ còn 28 tỷ đồng. 

Sau khi tổng hợp các mảng kinh doanh, SHB có thu nhập hoạt động trong quý I/2022 đạt 4.694 tỷ đồng, tăng gần 84% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sau khi trừ 995 tỷ chi phí hoạt động, mức lãi thuần của ngân hàng đạt gần 3.700 tỷ, tăng hơn 122%.

Trong quý đầu năm nay, SHB cũng đã chi ra 472 tỷ để dự phòng rủi ro, trong khi đó quý I/2021 không hề có chi phí này. Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của SHB đạt 515,5 nghìn tỷ, tăng 1,8% so với cuối năm trước. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 371,7 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 2,6%. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 2%, đạt 333,6 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2022, nợ xấu ngân hàng SHB ở mức 6.483 tỷ, tăng 370 tỷ so với cuối năm trước. Con số này khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,69% lên 1,74%.

Trong đại hội cổ đông trước đó, các cổ đông cũng đã đề ra nhiều kế hoạch quan trọng trong năm 2022. Theo đó, dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay của SHB tối thiểu ở mức 11.686 tỷ đồng, tăng 87% so với thực hiện năm 2021. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%; vốn điều lệ tăng trưởng 36% so với năm 2021 và chia cổ tức tối thiểu 18%.