Quý I/2022: Ngân hàng MB báo lãi trước thuế gần 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh chi cho nhân viên

Thân Ngọc Quý

Trong quý đầu năm nay, lãi từ hoạt động dịch vụ của MB đã tăng 4,8% lên mức 1.117 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 98%, lên mức 467 tỷ đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế, mới đây Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022. Trong quý đầu năm nay, nhiều mảng kinh doanh của ngân hàng đã có kết quả tăng trưởng cao.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2022 của MB đạt 5.909 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập lãi thuần đạt 8.385 tỷ đồng, tăng tới 41% so với cùng kỳ. Được biết, thu nhập này chủ yếu đến từ lãi cho vay và thu lãi từ đầu tư chứng khoán nợ tăng mạnh.

Cũng trong quý này, MB ghi nhận mức lãi từ hoạt động dịch vụ lên 1.117 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu hoạt động dịch vụ của MB chủ yếu đến từ kinh doanh dịch vụ bảo hiểm.

Đáng chú ý, trong quý I/2022 lãi từ kinh doanh ngoại hối lên mức 467 tỷ đồng, tăng 98%. Bên cạnh đó, lãi từ mua bán chứng khoán đạt 1.124 tỷ, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh khác lại kém khả quan hơn, chỉ có lãi 538 tỷ, tương đương với việc giảm 56% so với cùng kỳ.

mbb-1-1651048126.gif

Trong quý I/2022, tổng thu nhập hoạt động của MB đạt hơn 11.600 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng 28% lên 3.598 tỷ đồng còn chi phí dự phòng rủi ro ở mức 2.125 tỷ, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản của MB đạt 649.039 tỷ đồng. Con số này ghi nhận mức tăng 6,9% so với đầu năm. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay khách hàng là 415.549 tỷ đồng, tăng 14,3%. Tiền gửi khách hàng tăng 1,4%, lên mức 390.173 tỷ đồng chủ yếu nhờ tiền gửi có kỳ hạn; tiền gửi không kỳ hạn giảm 5,7% xuống còn 161.673 tỷ đồng.

Ngay quý đầu năm nay, nợ xấu của MB tăng 862 tỷ đồng, lên mức 4.130 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tại ngày 31/3/2022 là 0,99%, trong khi thời điểm đầu năm là 0,9%.

Trước đó, vào sáng ngày 25/4, MB cũng đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong năm nay, ngân hàng dự kiến nâng tổng tài sản lên 700.000 tỷ đồng và vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16% so với năm trước, lên mức 472.600 tỷ đồng và theo giới hạn room mà Ngân hàng Nhà nước giao cho.

Đáng chú ý, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động các công ty thành viên, tăng tỷ trọng đóng góp lợi nhuận công ty thêm 2-3% cũng như năng lực bán chéo trong tập đoàn. Trong năm nay, MB muốn thu hút mới 2,5-3 triệu khách hàng bán lẻ và nâng cao tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).