Quý I/2022: Kienlongbank báo lãi 127 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước

Nguyễn Thị Thùy

Do mất đi nhiều khoản thu nhập đột biết nên trong quý đầu năm nay, lợi nhuận của Kienlongbank đã có sự sụt giảm đáng kể. Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đã giảm 51,9% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 443,5 tỷ đồng. 

Theo Nhịp sống kinh tế, mới đây Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán KLB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022.

Theo như báo cáo của ngân hàng, lợi nhuận trước thuế trong quý đầu năm nay đạt 127 tỷ, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thu nhập lãi thuần của KienlongBank cũng giảm 51,9% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 443,5 tỷ đồng.

Trong giải trình của KienlongBank cho biết, lợi nhuận của ngân hàng trong quý I/2022 có sự sụt giảm là do mất đi nhiều khoản thu nhập chính. Nguyên nhân bởi, trong 3 tháng đầu năm, ngân hàng thực hiện các đề án tái cấu trúc của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, KienlongBank ghi nhận thu nhập đột biến từ việc thu hồi nợ gốc và lãi của các khoản cho vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (STB). 

kienlongbank-1651585328.jpg

Cũng trong quý I/2022, các mảng kinh doanh khác của KienlongBank cụ thể như sau: Hoạt động dịch vụ tăng trưởng 67,7% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức lãi 65 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, đạt 30,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chứng khoán đầu tư của KienlongBank ghi nhận mức lãi 11,1 tỷ đồng; các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng lãi 2,7 tỷ. Như vậy, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong quý đầu năm nay đạt 552,5 tỷ.

Trong quý này, chi phí hoạt động của Kienlongbank ở mức 331,8 tỷ, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng từ mức 34 tỷ lên 94 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 80.844 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng ở mức 36,2 nghìn tỷ còn tiền gửi khách hàng là 52.419 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ xấu nội bảng của ngân hàng vào cuối tháng 3 đã tăng nhẹ thêm 25 tỷ đồng, lên mức 751 tỷ. Con số này chiếm 2,08% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Ngoài ra, tổng tài sản của KienlongBank so với đầu năm đã tăng 46%, lên mức 83.822 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng trong năm qua lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng là 1.010 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 538% so với năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động trong năm 2021 đạt 77.523 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu hút tiền gửi không kỳ hạn của Kienlongbank tăng trưởng đột phá, gấp 5,4 lần so với năm 2020 và chiếm tỷ trọng 15,38% tiền gửi khách hàng.

Trước đó, vào sáng 28/4/2022, KienlongBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022. Trong năm nay, HĐQT KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng. Đồng thời, tổng tài sản của ngân hàng trong năm nay đạt 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt mức 45.200 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 đồng; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%.