Nghỉ hưu năm 2022 và đóng đủ 27 năm BHXH thì mỗi tháng lương hưu nhận được là bao nhiêu?

Thân Ngọc Quý

Nhiều người lao động thắc mắc rằng, nếu nghỉ hưu vào năm 2022 và đã đóng đủ 27 năm BHXH thì mức lương hưu mỗi tháng mà họ nhận được sẽ là bao nhiêu?

Vấn đề lương hưu là điều quan tâm chung của nhiều người lao động, đặc biệt là những người sắp sửa tới độ tuổi về hưu. Vì thế, rất nhiều người quan tâm về chế độ lương hưu khi nghỉ hưu vào năm 2022 và đã đóng đủ 27 năm BHXH.

Từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH để có thể được hưởng mức lương hưu 45% sẽ không thay đổi nữa. Đối với nam, số năm đóng BHXH là 20 năm còn nữ là 15 năm.

Hồ sơ nghỉ hưu gồm những gì?

Căn cứ theo Mục 1.2.2 Điều 6 Chương III về Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019, những lao động nghỉ hưu cần phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ, bao gồm: 

- Sổ BHXH. 

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí. 

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

bhxh-1650345213.jpg
Từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH để có thể được hưởng mức lương hưu 45% sẽ không thay đổi nữa. Đối với nam, số năm đóng BHXH là 20 năm còn nữ là 15 năm. Ảnh: minh họa

Nghỉ hưu năm 2022 và đóng đủ 27 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng là bao nhiêu?

Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014 quy định, lương hưu của người lao động sẽ được xác định theo công thức chung sau đây: 

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH;

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với những người tham gia BHXH bắt buộc hoặc thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiền lương, hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

Cụ thể, Điểm b,c khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm b,c khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP đã hướng dẫn về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động.

Theo đó, đối với lao động nữ nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng bằng 45%, tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, lương hưu của người lao động sẽ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức lương đóng BHXH.

Như vậy, đối với lao động nữ nghỉ hưu năm 2022 mà đóng đủ 27 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 69% tiền lương tháng đóng BHXH.
Lao động nam nghỉ hưu năm 2022, nếu đóng đủ 27 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 59% tiền lương tháng đóng BHXH.