Ngân sách tăng thu đáng kể nhờ giá dầu thô tăng cao

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trong 4 tháng đầu năm, dầu thô là nguồn thu đóng góp vào ngân sách Nhà nước có mức tăng cao nhất với vần 24.100 tỷ đồng. Ngoài ra, thu từ xăng dầu nhập khẩu cũng tăng mạnh.

Theo Zing, đây là số liệu mà Bộ Tài chính ghi hận trong quá trình báo cáo tài chính thu chi ngân sách Nhà nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm mới công bố. Chi tiết, cơ quan quản lý tài khóa cho biết tính riêng tháng 4, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 160.200 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3.200 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp lớn nhất vào số thu ngân sách tháng vẫn là các khoản thu nội địa với 129.500 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 9.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 7,5%. Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân giúp cho nguồn thu này tăng trong tháng 4 là do một số khoản thu phát sinh trong quý 1 đã được kê khai nộp ngân sách vào đầu quý 2 theo quy định từ đó dẫn đến tăng số trong tháng. Cũng trong tháng 4, tiền thu từ dầu thô đã đóng góp về ngân sách ước đạt 6.600 tỷ đồng, so với tháng trước giảm gần 25%. Trong đó, giá dầu thô thanh toán bình quân trong tháng đạt khoảng 122,7 USD/thùng, tăng 62,7 USD/thùng so với dự toán, tuy nhiên sản lượng trong tháng lại giảm còn 700.000 tấn. Bên cạnh đó, số thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng ước đạt 24.100 tỷ đồng, so với tháng trước giảm 20%. Số thu này ghi nhận dựa trên cơ sở tổng thu thuế xuất nhập khẩu đạt 35.800 tỷ đồng và hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 11.700 tỷ đồng. 

ngan-sach-tang-thu-dang-ke-nho-gia-dau-tho-tang-cao-1-1652753046.JPG
Tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 645.300 tỷ đồng, hoàn thành 45,7% dự toán, so với cùng kỳ năm trước tăng 13,3%. Mặc dù ghi nhận giảm trong tháng 4 nhưng tính chung 4 tháng, dầu thô vẫn là nguồn thu ghi nhận mức tăng cao nhất đóng góp vào ngân sách. Trong đó, tổng tiền thu từ dầu thô đã đóng góp về ngân sách đã đạt gần 24.100 tỷ đòng sau 4 tháng, so với cùng kỳ tăng 93,4% và hoàn thành được 85,4% dự toán. Bộ Tài chính cũng cho biết, nguyên nhân giúp cho khoản thu này tăng trưởng mạnh chủ yếu là do giá dầu tăng cao, bình quân trong 4 tháng đầu đạt khoảng 97,4 USD/thùng, cao hơn 37,4 USD/thùng, so với dự toán cùng kỳ tăng gấp rưỡi. Bên cạnh đó, sản lượng dầu thô thanh toán giai đoạn này cũng đạt 3 triệu tấn, bằng 42,9% kế hoạch. Trong khi đó, tính chung trong 4 tháng, sô thu nội địa ước đạt 520.300 tỷ đồng, tăng 9,1% và bằng 44,2% dự toán. Còn thu cân đối từ hoạt động nhập khẩu ước đạt 100.900 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 27,1% và hoàn thành 50,7% dự toán. Bộ Tài chính cũng cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4 ghi nhận tiếp tục tăng trưởng tích cực giúp cho lũy kế đến 15/4 đạt khoảng 42,8 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 7,9%. Trong đó, các mặt hàng chủ yếu đóng góp số lớn cho ngân sách đã tăng mạnh bao gồm dầu thô xuất, xăng dầu nhập khẩu cùng các mặt hàng nguyên liệu dệt, may, da giày, điện thoại,... 

Trái lại, số chi ngân sách trong tháng 4 là 132.800 tỷ đồng, lũy kế chi 4 tháng ước đạt 470.200 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 2,4%. Trong đó, các khoản chi đầu tư phát triển ước đạt 95.700 tỷ, bằng 18,48% kế hoạch Thủ tướng giao tương đương với cùng kỳ năm ngoái; chi thường xuyên đạt 340.200 tỷ, bằng 30,6% dự toán. Bên cạnh đó, cũng trong 4 tháng đầu năm ngân sách đã dành khoảng 33.800 tỷ đồng để trả nợ các khoản vay, so với dự toán tương đương 32,6%.