Nếu chẳng may mất hỏng sổ BHXH, người lao động có thể cấp lại sổ BHXH bằng VssID như thế nào?

Thân Ngọc Quý

Thời điểm hiện tại, BHXH tại nước ta đã tiến hành tích hợp thêm dịch vụ cấp lại sổ BHXH trong một số trường hợp trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID để có thể đơn giản những thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho những người giam gia BHXH. 

Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, việc cấp lại sổ BHXH bằng VssID là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. 

Khi nào cần xin cấp lại sổ BHXH? 

Theo khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sổ BHXH sẽ được giải quyết cấp lại trong các trường hợp sau:

* Cấp lại sổ BHXH bao gồm cả bìa và tờ rời: Nếu người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: Mất, hỏng sổ BHXH; Gộp sổ BHXH; Thay đổi số sổ BHXH; Thay đổi họ, tên, chữ đệm; Thay đổi ngày, tháng, năm sinh; Người lao động đã hưởng BHXH một lần mà còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

so-1-1653369200.png
 

* Cấp lại bìa sổ BHXH: Nếu bìa sổ bị sai thông tin về giới tính, quốc tịch.

* Cấp lại tờ rời sổ BHXH: Nếu tờ rời bị mất, hỏng.

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online

Thời điểm hiện tại, BHXH tại nước ta đã tiến hành tích hợp thêm dịch vụ cấp lại sổ BHXH trong một số trường hợp trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID để có thể đơn giản những thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho những người giam gia BHXH. 

Người lao động có thể xin cấp lại sổ BHXH online trong trường hợp sổ của mình bị mất, hỏng; hoặc thay đổi thông tin về họ tên, giới tính, ngày sinh.

Với các trường hợp khác, người lao động nên trực tiếp đến cơ quan BHXH để xin cấp lại sổ BHXH.

Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH do bị mất, hỏng

Người lao động có thể thực hiện ở trên cả Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID.
Đầu tiên, người lao động phải đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Đó chính là tài khoản VssID và được cấp mật khẩu tương ứng.

Ứng dụng VssID: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu do cơ quan BHXH cấp.

so-2-1653369339.png
 

Bước 2: Tại trang Quản lý cá nhân, chọn Dịch vụ công.

so-3-1653369339.png
 

Bước 3: Chọn Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin.

so-4-1653369339.png
 

Bước 4: Tích chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và nhập địa chỉ cụ thể.

so-5-1653369339.png
 

Bước 5: Ấn gửi.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, thời gian giải quyết việc cấp lại sổ BHXH là tối đa 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đủ hồ sơ.  

Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam:

Người lao động làm thủ tục cấp lại sổ BHXH theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập và chọn Thông tin tài khoản.

so-6-1653369339.png
 

Bước 3: Chọn Kê khai hồ sơ Chọn kê khai phần Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng.

so-7-1653369339.png
 

Bước 4: Nhập địa chỉ chi tiết và mã kiểm tra, sau đó Ấn Xác nhận.

so-8-1653369339.png
 

Sau khoảng 10 ngày hoặc hơn, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH từ nhân viên bưu điện.