Mới đóng BHXH được 12 năm đã đến tuổi nghỉ hưu, làm thế nào để được nhận lương hưu?

Phạm Chí Tình
Đối với những trường hợp đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 12 năm, người lao động có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi nào đủ 20 năm để được hưởng lương hưu như bình thường. 

Từ trước đến nay, vấn đề BHXH và lương hưu luôn là điều được người lao động quan tâm, đặc biệt là những người lao động chuẩn bị đến độ tuổi về hưu. Không ít người thắc mắc rằng: Mới đóng BHXH được 12 năm đã đến tuổi nghỉ hưu, làm thế nào để được nhận lương hưu?

Theo quy định từ khoản 4 Điều 2 Luật BHXH, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên nhưng không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia vào BHXH tự nguyện. Đối với phương thức đóng BHXH tự nguyện, những người tham gia có thể chọn một trong số những phương thức đóng gồm: Đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc có thể đóng một lần cho nhiều năm (nhưng không quá 5 năm).

bhxh-1-1664271263.png
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, những người tham gia cũng có thể đóng BHXH tự nguyện một lần dành cho những năm còn thiếu đối với những người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để có thể được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, thời gian đóng BHXH còn thiếu không được quá 10 năm, cho đủ 20 năm để có thể được hưởng lương hưu.  

Xét về mức đóng, Luật BHXH cũng quy định về mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ bằng 22% mức thu nhập hàng tháng được người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất sẽ bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, mức cao nhất sẽ bằng 20 lần mức lương cơ sở ở thời điểm đóng. 

Như thế, sau khi người lao động hết tuổi lao động, không tham gia BHXH bắt buộc nữa, họ có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để được nhận lương hưu. 

Mức hưởng BHXH tự nguyện như thế nào? 

Theo như quy định tại Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính như sau: Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH;
Mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như thế nào?

Theo như quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trợ cấp một lần sẽ được tính như sau: Mỗi năm người tham gia BHXH tự nguyện sẽ đóng cao hơn so với số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% và được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập hàng tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần ra sao?

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, đối với người tham gia BHXH trước năm 2014, mức hưởng BHXH một lần qua mỗi năm sẽ bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH. Còn với những người tham gia BHXH từ năm 2014 đến nay, mức hưởng BHXH một lần, cứ mỗi năm sẽ bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH.

Trong trường hợp thời gian đóng BHXH tự nguyện vẫn chưa đủ 1 năm, họ sẽ hưởng mức bằng số tiền đã đóng tối đa tương đương 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.