EVNGENCO3 dự chi hơn 1.460 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 13%

Nguyễn Thị Thùy

Theo đó, nguồn vốn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3 tính đến cuối tháng 12/2021 là 5.027 tỷ đồng, dự kiến thanh toán vào ngày 29/7 tới. Với việc nắm giữ 99,19% vốn điều lệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ nhận về khoảng 1.448 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Mới đây, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 - Mã: PGV) đã vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%. Điều này có nghĩa là, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/7, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/7 tới.

Thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 1,1 tỷ cổ phiếu PGV của EVNGENCO3 đang lưu hành. Tức là, để thanh toán cho đợt cổ tức lần này thì công ty sẽ phải chi ra hơn 1.460 tỷ đồng. 

Theo đó, nguồn vốn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3 tính đến cuối tháng 12/2021 là 5.027 tỷ đồng, dự kiến thanh toán vào ngày 29/7 tới. Với việc nắm giữ 99,19% vốn điều lệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ nhận về khoảng 1.448 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

cong-ty-genco3-1657094883.png
Để thanh toán cho đợt cổ tức lần này, EVNGENCO3 sẽ phải chi ra hơn 1.460 tỷ đồng

Thời điểm hiện tại, EVNGENCO 3 với tổng công suất lên tới 6.560 MW, đang là nhà phát điện lớn nhất trên thị trường (không tính công ty mẹ EVN). EVNGENCO 3 đang sở hữu 9 nhà máy phát điện, trong đó có 4 nhà máy nhiệt điện khí cùng với 3 nhà máy thủy điện và 2 nhà máy nhiệt điện than. Bên cạnh đó, EVNGENCO 3 còn sở hữu 30% vốn của 2 công ty con nhiệt điện cùng 3 công ty thủy điện. Trong đó, Nhiệt điện Phú Mỹ là doanh nghiệp cốt lõi trong hệ sinh thái khi đóng góp tới 46% vào tổng sản lượng điện sản xuất.

Xét trên toàn ngành, tính đến cuối năm 2021, thị phần công suất của EVNGENCO 3 cũng đạt khoảng 8,6% của hệ thống điện Việt Nam.

Năm 2021 vừa qua, tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO 3 là  29,6 tỷ kWh, chiếm 11,53% sản lượng điện toàn hệ thống điện Việt Nam. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế là 3.179 tỷ đồng, đây là con số cao nhất kể từ khi Tổng công ty công bố báo cáo tài chính.

Trong giai đoạn 2021-2025, EVNGENCO 3 sẽ tiếp tục tham gia góp vốn cũng như đầu tư vào những dự án nguồn điện mới, trong đó có các loại hình nhà máy điện như: Tuabin khí LNG, thủy điện, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời… Được biết, tổng quy mô công suất lên tới 2,613MW; trong đó điện gió chiếm 750MW, điện khí 1,500MW, còn lại là các nhà máy thủy điện nhỏ. Đáng chú ý, tiến độ các dự án đầu tư mới của EVNGENCO 3 chủ yếu phụ thuộc vào Quy hoạch điện VIII.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Đinh Quốc Lâm cho biết: “Về chính danh, Quy hoạch điện VIII vẫn chưa có gì chắc chắn. Do vậy, chúng tôi chưa thể trình các kế hoạch chi tiết về các dự án trong kỳ họp lần này mà phải chờ khi Quy hoạch điện VIII được thông qua”.