Cách tính tiền lương đóng BHYT, BHXH bắt buộc năm 2022 không phải ai cũng biết

Thân Ngọc Quý

Một trong những vấn đề được người lao động quan tâm nhất thời điểm hiện tại chính là tiền lương để tính đóng BHXH bắt buộc và BHYT năm 2022.

Theo Nhịp Sống Việt, mức đóng BHYT của người lao động dựa theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương mỗi tháng. Đây cũng được coi là căn cứ để đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Từ đó có thể thấy được rằng, việc tính đóng BHXH bắt buộc cùng với BHYT sẽ được căn cứ dựa theo cùng một mức tiền. Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ có nhiều khoản, bao gồm: Mức lương, phục cấp lương, các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2022

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu của người lao động được quy định tại Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 như sau: 

Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

dong-bao-hiem-2-1652948553.png
Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu của người lao động được quy định tại Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017
 

Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Thời điểm hiện tại, mức lương tối thiểu vùng 2022 được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. 

Mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2022 với đơn vị là đồng/tháng

Theo Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15. Do đó, việc thực hiện cải cách tiền lương sẽ không thực hiện từ 01/7/2022 mà đã được Quốc hội quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức, viên chức.

dong-bao-hiem-1-1652948456.png
Mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH bắt buộc sẽ là 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa
 

Vì chưa thực hiện cải cách tiền lương, mức lương cơ sở của người lao động năm 2022 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH bắt buộc sẽ là 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Trên đây là những thông tin về cách tính tiền lương đóng BHYT, BHXH bắt buộc năm 2022 mà người lao động có thể tham khảo.