Chuyển động

Sau 4 tháng, Viglacera thực hiện 71% kế hoạch lợi nhuận của cả năm

Sau khi lũy kế 4 tháng, lợi nhuận hợp nhất của Viglacera đạt 1.207 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 71% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ đạt 996 tỷ đồng, thực hiện 83% kế hoạch năm.