Chuyển đổi số

Thẻ unionpay là gì? Có những loại thẻ Unionpay nào trên thị trường

Thẻ UnionPay là một loại thẻ tín dụng giúp thanh toán quốc tế tiện lợi được nhiều người yêu thích đặc biệt là những người thường xuyên công tác, làm việc hoặc du lịch ở đất nước Trung Quốc. Vậy cụ thể thẻ UnionPay là gì?