Trong tháng 3, tỉnh Bắc Giang thành lập hàng loạt cụm công nghiệp với vốn đầu tư hơn 1.871 tỷ đồng

Hoàng Bích Nga
UBND tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp thành lập nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có các cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm, Phượng Sơn, Thanh Sơn…

Theo Kinh tế & Đô thị, mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định 252/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm có tổng diện tích 50 ha. Cụm công nghiệp này thuộc địa bàn thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Ranh giới phía Bắc của cụm công nghiệp giáp với dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Kẻn, thị trấn Phương Sơn. Phía Nam giáp với nhà xưởng, dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm. Phía Tây giáp với dân cư và đất canh tác nông nghiệp thông Đại Giáp, xã Đại Lâm. Phía Đông giáp đường bê tông và khu nuôi trồng thủy sản thôn Phương Lạn, thị trấn Phương Sơn.

Tổng vốn đầu tư cho dự án cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm là 576,235 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Cụm công nghiệp sau khi hoàn thành sẽ thu hút các ngành nghề như điện, điện tử, cơ khí, truyền thông, may mặc, chế biến nông sản thực phẩm, dược, thiết bị dụng cụ y tế, bao bì và các sản phẩm từ nhựa, công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ.

Theo kế hoạch, từ tháng 3 - 12/2023, chấp thuận chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Từ tháng 1/2024 - 1/2025, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đầu tư xây dựng các hạng mục kỹ thuật của dự án, bao gồm trạm xử lý nước thải. Trong thời gian này, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh lấp đầy tối thiểu 60% diện tích đất công nghiệp.

bac-giang-thanh-lap-cum-cong-nghiep-02-1679479311.jpg
Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu quy hoạch và bố trí quỹ đất khoảng hơn 10.000 ha cho nhiệm vụ phát triển công nghiệp tại địa phương. 

Trong tháng 3/2023, UBND tỉnh Bắc Giang cũng quyết định thành lập cả cụm công nghiệp Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn với quy mô 65 ha. Tổng mức đầu tư cho dự án là 806,669 tỷ đồng từ nguồn vốn của chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của dự án này là 50 năm. Liên danh Công ty cổ phần Đại Phước Bắc Giang (nay đổi tên là Công ty cổ phần DP INVEST) và Công ty TNHH đầu tư CN Đông Bắc là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này.
Một cụm công nghiệp khác cũng được thành lập mới tại tỉnh Bắc Giang là cụm công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động với diện tích 46 ha, tổng mức đầu tư của dự án là 488,181 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của cụm công nghiệp này là 50 năm.

Ngoài ra, Bắc Giang còn thành lập cụm công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động diện tích 46 ha, tổng mức đầu tư 488,181 tỷ đồng. Cụm công nghiệp có phía Bắc giáp với suối; phía Nam giáp với đường tỉnh 293; phía Đông giáp với đồi trồng keo; phía Tây giáp với khu dân cư thôn Đồng Thanh. Sau khi hoàn thành, cụm công nghiệp này sẽ thu hút các ngành nghề đầu tư như sản xuất, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; may mặc; công nghiệp chế biến, chế tạo khác và công nghiệp hỗ trợ.

bac-giang-thanh-lap-cum-cong-nghiep-03-1679479310.jpg
Tỉnh Bắc Giang tập trung thu hút đầu tư lĩnh công nghiệp chế biến, chế tạo khác và công nghiệp hỗ trợ tại các khu, cụm công nghiệp.

Quyết định số 797/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt ban hành Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 nêu rõ định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, tỉnh xác định đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Quy hoạch và bố trí quỹ đất khoảng hơn 10.000 ha cho nhiệm vụ phát triển công nghiệp tại địa phương.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Bắc Giang ưu tiên phát triển các khu công nghiệp theo hướng hình thành mới hoặc trên cơ sở mở rộng những cụm công nghiệp ở những nơi có đủ quỹ đất, không gian. Đặc biệt, chỉ xây dựng mới các cụm công nghiệp ở những nơi không thể mở khu công nghiệp, hoặc những nơi cần có cụm công nghiệp để giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương đó.

Tại những khu vực chưa thể đầu tư khu công nghiệp ngay thì đầu tư cụm công nghiệp nhưng phải đầu tư các hạng mục về giao thông, xử lý môi trường, cung cấp điện, nước... theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp để phát triển thành khu công nghiệp trong tương lai.