Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu tăng thêm 6 triệu m2 sàn nhà ở 

Hoàng Bích Nga
Tại Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm 6.493.353m2 sàn với tổng vốn đầu tư 53.943,12 tỷ đồng.

Theo vneconomy.vn, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030 để phù hợp với bối cảnh thực tiễn của tỉnh. Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 27 m2 sàn/người. Theo đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 29 m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 25 m2 sàn/người.

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 381.877 m2 sàn nhà ở xã hội; 2.952 m2 sàn nhà ở công vụ; 120.540 m2 sàn nhà ở tái định cư; 2.625.866m2 sàn nhà ở thương mại; khoảng 1.912.436m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Nhu cầu đất ở cần tăng thêm 2.802,04 ha để thực hiện các mục tiêu trên. Trong đó, cần 212,16 ha phát triển nhà ở xã hội; 1,63 ha để phát triển nhà ở công vụ; 66,97ha để phát triển nhà ở tái định cư; 1.458,81 ha để phát triển nhà ở thương mại; 1.062,47 ha để phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Dự kiến tổng vốn đầu tư là 41.705,43 tỷ đồng.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm 6.493.353m2. Trong đó, phát triển thêm 476.042m2 sàn nhà ở xã hội phát; 1.015m2 sàn nhà ở công vụ; 130.104m2 sàn nhà ở tái định cư; 3.745.325m2 sàn nhà ở thương mại; 2.140.867 m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Tổng quỹ đất cần thêm là 3.671,31ha, tổng vốn 53.943,12 tỷ đồng.

phat-trien-nha-o-thua-thien-hue-1674037590.jpg
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm 6.493.353m2.

Trong Báo cáo tổng hợp điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, giai đoạn 2021 - 2022 tại tỉnh có 2 dự án chung cư nhà ở xã hội được chấp thuận đầu tư, diện tích đất là 110.847 m2 tương đương 3.100 căn. Các thủ tục liên quan đến xây dựng cơ bản và giao đất hiện đang được triển khai.

Nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại đô thị loại 3 trở lên, trong giai đoạn 2021 - 2022 có 2 dự án quy mô trên 10 ha phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể, diện tích đất dự án là 689.200 m2 trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội là 49.512 m2, tương ứng 2.100 căn. Thủ tục liên quan đến xây dựng cơ bản và giao đất hiện đang được triển khai.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 9 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã và đang đầu tư xây dựng (giai đoạn 2010 - 2020), tập trung chủ yếu tại TP Huế và thị xã Hương Trà với 12.866 căn. Các dự án kêu gọi thuộc giai đoạn 2021 - 2022 đang triển khai là 10, tập trung chủ yếu tại TP Huế, thị xã Hương Trà, tương ứng 5.600 căn hộ.

Báo cáo này cũng có tổng hợp của các địa phương đến nay đã đề xuất bổ sung vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, với nhà ở thương mại, khu đô thị là 76 dự án tại địa bàn TP Huế (17 dự án), huyện Phú Vang (17 dự án), thị xã Hương Trà (13 dự án), huyện Phong Điền (11 dự án), huyện Quảng Điền (10 dự án), thị xã Hương Thủy (6 dự án), huyện Phú Lộc (2 dự án). Nhà ở tái định cư có 11 dự án, bao gồm: địa bàn TP Huế 8 dự án, Khu kinh tế Chân mây - Lăng Cô 3 dự án.

Về điều chỉnh thông tin dự án, hoặc hủy bỏ dự án: TP Huế điều chỉnh 10 dự án, hủy bỏ 1 dự án; thị xã Hương Thủy điều chỉnh 5 dự án; thị xã Hương Trà điều chỉnh 3 dự án; huyện Phú Vang điều chỉnh 1 dự án, hủy bỏ 1 dự án; huyện Phong Điền điều chỉnh 3 dự án, hủy bỏ 1 dự án; huyện Quảng Điền điều chỉnh 1 dự án; huyện Phú Lộc điều chỉnh 3 dự án, hủy bỏ 3 dự án; Khu vực An Vân Dương điều chỉnh 9 dự án.