Long An dừng giải quyết thủ tục đất tại các dự án trọng điểm nhằm ngăn chặn “sốt ảo”

Hoàng Bích Nga

Trong thời gian qua, tại tỉnh Long An xuất hiện tình trạng kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định. Do đó, UBND tỉnh này đã có văn bản chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. 

Theo vov.vn, UBND tỉnh Long An cho biết, việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước trong thời gian qua chưa chặt chẽ. Ngoài ra, xuất hiện tình trạng nhiều trường hợp người dân từ các địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không đảm bảo điều kiện theo quy định. Cùng với đó là tình trạng nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên diện tích bình quân đầu người không đủ diện tích tối thiểu; tự ý san lấp mặt bằng và thay đổi mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền…

Trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng người dân hiến đất làm đường để hình thành khu dân cư tự phát. Dẫn đến hiện tượng "sốt đất ảo", tăng giá đất bất thường gây khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thực hiện thu hồi đất, làm ảnh hưởng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

long-an-siet-chuyen-nhuong-dat-1651654264.jpg
Tỉnh Long An siết tình trạng chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định nhằm ngăn chặn "sốt đất". 

Do đó, UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các địa phương, sở ngành có liên quan không xem xét giải quyết việc hiến đất làm đường cũng như tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện các dự án thuộc công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư: ĐT 827E, ĐT 830E, ĐT 823D; dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D; dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E, kể cả tạo quỹ đất hai bên đường.

Đồng thời, tỉnh Long An cũng sẽ không xem xét giải quyết những trường hợp hiến đất làm đường để thực hiện mục đích tách thửa đất không phù hợp với quy định pháp luật. 

Tạm ngừng thực hiện thủ tục đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng sử dụng đối với trường hợp đồng sử dụng mà các cá nhân đồng sử dụng không có mối quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, cháu hoặc anh, chị, em theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình và diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa để chờ xin ý kiến của cơ quan Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng san lấp mặt bằng tự phát để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền không đúng quy định của pháp luật.

“Nếu địa phương nào để xảy ra hạn chế trong công tác quản lý đất đai “sốt đất, tăng giá đất ảo” gây khó khăn cho công tác bồi thường, GPMB thì Chủ tịch UBND cấp huyện của địa phương đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp”, văn bản của UBND tỉnh Long An nêu rõ.

UBND tỉnh Long An cũng giao Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh khi thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định, đặc biệt là thẩm tra chặt chẽ đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.