Phương pháp lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình

Trần Hùng

Quản lý danh mục đầu tư là chủ đề “nóng hổi” được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây. Khi lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình cần nghiên cứu dựa trên yếu tố kỹ thuật phù hợp. Vậy phương pháp thiết kế cơ sở dự án là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây nhé!

Có thể bạn quan tâm: Thông Tin Quan Trọng Về Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư

Tổng mức đầu tư ảnh hưởng hiệu suất dự án

Trong giai đoạn thành lập bất kỳ một dự án nào cũng cần tính toán và xác định tổng mức đầu tư. Điều này hình thành cơ sở nền tảng giúp người thực hiện xử lý nhiều vấn đề trong công việc. Cụ thể hơn, lập dự án đầu tư và dự toán xây dựng công trình liên quan đến các lĩnh vực xây dựng, quản lý xây dựng, quản lý dự án hoặc kinh tế.

Ảnh 1: Tổng mức đầu tư công trình xây dựng là gì? (Nguồn: Internet)
Ảnh 1: Tổng mức đầu tư công trình xây dựng là gì? (Nguồn: Internet)

Mỗi dự án cụ thể được thành lập tổng mức đầu tư. Trong đó, dự án bao gồm một công trình lớn hoặc nhiều công trình nhỏ gộp lại. So với hoạt động dự toán công trình, hoạt động tổng mức đầu tư thường có chi phí lớn hơn. Bao gồm các loại chi phí liên quan như chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Đây là khoản phí bắt buộc phải được tính toán trong giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc chờ xét duyệt dự án.

Khoản mục dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình là một yếu tố cần thiết trong hoạt động quản lý danh mục đầu tư. Trước tiên, chúng ta có thể hiểu đơn giản phần dự toán được xác định cho một công trình cụ thể. Khác với khoản tổng mức đầu tư đã được đề cập bên trên, dự toán công trình không có chi tiết phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, mỗi một công trình được xác định bởi một danh mục dự toán riêng.

Khoản mục dự toán xây dựng công trình được thực hiện trong quá trình thiết kế công trình. Hoặc trong hoàn cảnh công trình mới bóc tách được gọi là giai đoạn thực hiện dự án. Thông thường, trong mỗi quyết định xét duyệt dự án đã bao gồm phần tổng mức đầu tư.

Đồng thời thực hiện triển khai thiết kế dự án và lập dự toán công trình. Như vậy, thời điểm lập dự toán công trình cung cấp đầy đủ thông số đo thông tin trong bản vẽ đã được bóc tách. Phương pháp tính toán trở nên dễ thực hiện bởi số liệu trình bày cụ thể, rõ ràng.

Ảnh 2: Cách lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình (Nguồn: Internet)
Ảnh 2: Cách lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác được phép áp dụng quy định dự toán công trình xây dựng. Các công trình thuộc chính sách phát triển kinh tế xã hội tuân thủ một số quy định riêng do nhà nước ban hành. Đơn giá xây dựng do đơn vị đầu tư xem xét và tính toán kỹ lưỡng. Trong đó cần áp dụng nguyên tắc tuân thủ cho công trình và tiền lương tối thiểu dự toán xây dựng công trình phù hợp.

Phân tích cách lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình

Hướng dẫn phương pháp tính toán tổng mức đầu tư của dự án và dự toán xây dựng công trình như sau:

Lập tổng mức đầu tư

Công thức: V = GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDP 

Các yếu tố liên quan:

 • V: biểu thị tổng mức đầu tư của dự án
 • n: biểu thị số lượng hạng mục công trình thuộc dự án
 • GXD: biểu thị chi phí xây dựng
 • GTB: biểu thị chi phí thiết bị
 • GBT, GĐC: biểu thị chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • GQLDA: biểu thị chi phí quản lý dự án
 • GTV: biểu thị chi phí tư vấn
 • GK: biểu thị chi phí khác
 • GDP: biểu thị chi phí dự phòng bao gồm công việc phát sinh và dự phòng yếu tố trượt giá.
Ảnh 3: Tính toán chi phí chính xác nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư (Nguồn: Internet)
Ảnh 3: Tính toán chi phí chính xác nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư (Nguồn: Internet)

Lập dự toán xây dựng công trình

Công thức: GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP

Các yếu tố liên quan:

 • GXD: biểu thị chi phí xây dựng công trình
 • GTB: biểu thị chi phí thiết bị của công trình
 • GQLDA: biểu thị chi phí quản lý dự án
 • GTV: biểu thị chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • GK: biểu thị chi phí khác
 • GDP: biểu thị chi phí dự phòng.

Tùy thuộc vào điều kiện và yêu cầu của dự án, người thực hiện cân nhắc phương pháp tính phù hợp. Đối với nguồn thông tin về chi phí đầu tư, hạng mục công trình có chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tương tự xác định chi phí xây dựng chuẩn xác.

Dựa vào cơ sở này, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư được tính toán. Nếu cần bổ sung thêm thông tin lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình thể hiện đầy đủ khoản mục dự án đang tính toán. Nếu muốn giảm trừ những chi chí đã tính cho hạng mục công trình tương đương cho dự án đang tính toán.

Có thể bạn quan tâm: Tổng Quan Về Vốn Sự Nghiệp Có Tính Chất Đầu Tư Xây Dựng

Bài viết hướng dẫn phương pháp lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình. Mong rằng thông tin thật sự hữu ích giúp các bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề xuất hiện trong công việc của mình. Ngoài ra, các bạn có thể đọc thêm các bài viết khác tại chuyên mục tư vấn luật nhé.