Hà Nội tính chuyển đổi 2.400 ha đất trồng lúa để làm 1.456 công trình, dự án

Hoàng Bích Nga
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình lên Hội đồng nhân dân thành phố về việc chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 2.400 ha đất trồng lúa để làm 1.456 công trình dự án trong năm 2023.

Theo vietnamfinance.vn, thành phố đã thông qua danh mục các dự án dự kiến được thu hồi đất trong năm 2023 và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, tính đến ngày 14/11/2022, Hà Nội đã thu hồi, giao, cho thuê và chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 305 dự án, tổng diện tích là hơn 296 ha. Theo tính toán, tới hết năm 2022, các dự án thu hồi, giao và cho thuê đất cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng sẽ tăng lên 342 dự án với tổng diện tích hơn 331 ha.

Trong khi đó, công tác thu hồi đất năm 2022 của thành phố mới chỉ đạt ước 74,3% so với kế hoạch đề ra. Tổng số dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thủ tục cắm mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là 1.557 dự án với tổng diện tích là hơn 6200 ha. Tính tới hết năm nay, tổng số dự án thực hiện cắm mốc là 1783 dự án với 7.171 ha.

Về nguyên nhân của việc chậm thực hiện cắm mốc lộ giới, theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là do hệ thống chính trị tại một số địa phương chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt. Bên cạnh đó, một số dự án trên địa bàn thành phố còn chậm tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như bố trí hỗ trợ, tái định cư cho người dân ảnh hưởng.

Thành phố cũng chỉ ra chính sách pháp luật về đất đai, công tác quản lý qua các thời kỳ còn tồn tại nhiều bất cập như tình trạng cho thuê, mượn, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép còn chưa được giải quyết dứt điểm, xảy ra ở nhiều nơi.

chuyen-muc-dich-su-dung-dat-1669283095.jpg
Tính đến ngày 14/11/2022, Hà Nội đã thu hồi, giao, cho thuê và chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 305 dự án, tổng diện tích là hơn 296 ha. Ảnh minh họa.

Một số nguyên nhân khác được thành phố “gọi tên” như: chậm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, các dự án đấu thầu chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý, các dự án ngoài ngân sách còn phát sinh một số vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm tại một số địa phương.

Ngoài ra, theo UBND thành phố, có nguyên nhân từ chính sách, pháp luật về đất đai thay đổi qua các thời kỳ; quay định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm đất và chuyển mục đích sử dụng đất khác nhau dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, tại tờ trình, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất HĐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục 2.737 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.357,4ha. Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 là 1.955 dự án với diện tích 6.849,84ha, gồm 1.778 dự án vốn ngân sách với diện tích 4.017,69ha và 177 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 2.832,15ha.

Theo nội dung tờ trình, kinh phí của thành phố để bố trí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở danh mục dự án được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, đối với các dự án dùng ngân sách thành phố nằm trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố. Đối với các dự án thuộc phần ngân sách của quận huyện thì để các địa phương tự bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2023

Ngoài ra, UBND thành phố cũng trình HĐND quyết nghị thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích là 2.464,24ha.