Cách nhanh nhất để được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà

Trần Hùng

Hiện bạn đang hoặc có dự định xây nhà ở trên đất ao? Vậy làm cách nào để được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà ? Bìa viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về vấn đề này và những điều cần lưu ý liên quan.

Có thể bạn quan tâm: Quy Trình Chuyển Đổi Đất Vườn Sang Đất Ở Như Nào?

Làm cách nào để được xây dựng nhà ở trên đất ao?

 Ảnh 1: Làm cách nào để được xây dựng nhà trên đất ao? (Nguồn: Internet)
Ảnh 1: Làm cách nào để được xây dựng nhà trên đất ao? (Nguồn: Internet)

Để có thể xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (cụ thể là đất ao, đất vườn, đồng ruộng…), ta cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Điểm c Luật Đất đai 2013 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ gia đình hoặc cá nhân.

Trong trường hợp đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp sẽ được UBND cấp xã xác nhận đất đang không có tranh chấp, sẽ được cấp giấy chứng nhận kèm theo một vài điều kiện nhất định.

Trong số đó, nếu như đất đang được sử dụng hiện tại là đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác mà không được công nhận là đất phi nông nghiệp, thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan kèm theo.

Bên cạnh đó, nếu như cá nhân hoặc hộ gia đình ấy đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, lúc này bắt buộc phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cũng như phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Do đó, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng ta có thể tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại các điều 52, 57 Luật Đất đai 2013.

Như vậy, nếu muốn được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà, trước tiên ta cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất ở (đất nông nghiệp sang đất thổ cư).

Ảnh 2: Vậy làm cách nào để được cấp GCNQSĐĐ? (Nguồn: Internet)

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà có những quy định riêng chúng ta cần lưu ý. Theo khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng sẽ có khả năng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên hộ gia đình và cá nhân ấy chỉ được cấp khi đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó cũng phải được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, và cả quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như chúng ta có thể thấy, trong trường hợp ta đã sử dụng mảnh đất hiện tại và không vi phạm pháp luật, cũng như đã được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, ta đã có thể được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà.

 Ảnh 3: Việc cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà không quá khó (Nguồn: Internet)
Ảnh 3: Việc cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà không quá khó (Nguồn: Internet)

Trình tự và thủ tục cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu phải bao gồm hồ sơ như sau:

<Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK>

<Giấy tờ xác minh về nguồn gốc đất>

<Giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc sử dụng đất ổn định – lâu dài, không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai, phù hợp với việc quy hoạch>

<Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)>

<Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế (trong trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề)>

<Chứng minh thư của người nộp hồ sơ và sổ hộ khẩu thường trú>

Lưu ý:

1. Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

2. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu.

3. Thời hạn trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết, sau khi người sử dụng đất đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

4. Cơ quan có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Văn phòng đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp. Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì văn phòng đăng ký đất đai gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp.

 Ảnh 4: Đến các văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ (Nguồn: Internet)
Ảnh 4: Đến các văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ (Nguồn: Internet)

Nghĩa vụ tài chính của chúng ta

Chúng ta cần phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Nghị định về thu tiền sử dụng đất. Khoản tiền này được tính như sau:

T = G×S – (T1+T2)

Trong đó:

 • T: Tiền sử dụng đất phải nộp
 • G: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất
 • S: Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất
 • T1: Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)
 • T2: Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Và chúng ta cũng cần phải lưu ý:

 • Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định
 • Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

Đồng thời bên cạnh tiền sử dụng đất, ta cũng cần phải đóng lệ phí trước bạ. Theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ × mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Trong đó:

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành (theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
 • Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: Nhà, đất mức thu là 0,5%.

Ngoài ra, theo thông tư số 02/2014/TT-BTC, chúng ta có thể phải nộp thêm phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng dất nếu thuộc trường hợp phải thẩm định.

Ảnh 5: Cần thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp GCNQSĐĐ (Nguồn: Internet)
Ảnh 5: Cần thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp GCNQSĐĐ (Nguồn: Internet)

Có thể bạn quan tâm: Điều kiện, thủ tục quy định tách thửa đất nông nghiệp

Đây là những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích để bạn có thể được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà . Việc có được giấy chứng nhận sử dụng đất thổ cư này sẽ giúp cho chúng ta tuân thủ theo quy định của pháp luật và tránh khỏi các rắc rối không đáng có. Hy vọng các bạn đã được giải đáp hết mọi thắc mắc của mình!