Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm định và đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ

Trần Quang Thái

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các địa phương để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1502/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn của Nhà nước; đồng thời để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão năm 2022, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại  Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.

Văn bản của Bộ Xây dưng gồm 5 nội dung:

1. Các địa phương nhanh chóng thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đưa vào kế hoạch thực hiện, làm cơ sở để triển khai các phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

2. Các địa phương khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để các nhà đầu tư có cơ sở tham gia xây dựng phương án đầu tư, sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

tao-the-cu-1652410897.jpg
Bộ Xây dưng có văn bản yêu cầu các địa phương có phương án đẩy nhanh việc cải tạo chung cư cũ

3. Ban hành hệ số bồi thường tại các khu vực, vị trí có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để người dân biết khi tham gia chọn doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ.

4. Đẩy nhanh việc ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, làm cơ sở cho các nhà đầu tư căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án của mình để tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

5. Đẩy nhanh việc lập phương án bố trí các địa điểm chỗ ở tạm thời phục vụ xây dựng lại trên địa bàn theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt.

6. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và người dân đang sinh sống tại các khu vực có nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại để tạo sự đồng thuận và sự tham gia rộng rãi của người dân, làm cơ sở để triển khai nhanh chóng, thuận lợi các cơ chế, chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ động đôn đốc, phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện các quy định nhằm đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Vấn đề cải tạo chung cư cũ đã được đưa ra từ rất lâu nhưng do nhiều nguyên nhân, tiến độ thực hiện vô cùng chậm chạp. Cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có chủ trương thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, nhiều chung cư có tuổi đời quá cao, xuống cấp trầm trọng, kết cấu đã bị ảnh hưởng, 1 số chung cư dạng quá nguy hiểm, chờ sập, người dân buộc phải di dời gấp.