Bộ Tài chính công khai số dư của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 

Hoàng Bích Nga

Theo báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 900 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Ngày 25/2/2022, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV năm 2021. 

Cụ thể, đến hết quý IV năm 2021 (hết 31/12/2021) số dư của Quỹ Bình ổn xăng dầu là 898,582 tỷ đồng. 

Trong quý IV (tính từ ngày 1/10/2021 đến hết 31/12/2021) tổng trích Quỹ Bình ổn giá  là 739,685 tỷ đồng. 

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn trong quý IV năm 2021 là 666,816 tỷ đồng. 

Lãi phát sinh trên số dư của Quỹ Bình ổn giá dương trong quý IV năm 2021 là 1,764 tỷ đồng. 

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm trong quý IV năm 2021 là 138 triệu đồng. 

gia-xang-dau-01-1645871288.jpg
Ảnh: minh họa

Trước đó, Bộ Tài chính đã thống kê số dư của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III năm 2021 (hết ngày 30/9/2021) là 824,008 tỷ đồng. 

Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý II năm 2021 (hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng. 

Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý I năm 2021 (hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng. 

Số dư Quỹ Bình ổn giá ở thời điểm ngày 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng. 

Tại Thông tư số 103/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, có hiệu lực từ đầu năm 2022. Có nêu rõ, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước; toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước theo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không phát sinh tổ chức bộ máy, không có cơ chế tài chính riêng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là công cụ giúp nhà điều hành quản lý giá xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu trên thế giới liên tục tăng cao trong thời gian qua. 

Ngày 21/2/2022, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước. Đây là kỳ tăng giá thứ năm liên tiếp của xăng từ cuối tháng 12/2021. 

Cơ quan điều hành đã không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa. Đồng thời, giữ nguyên mức trích lập đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg như kỳ điều hành ngày 11 tháng 02 năm 2022.

Cơ quan điều hành cũng chi 250 đồng từ Quỹ Bình ổn giá để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92 (kỳ trước là 200 đồng cho mỗi lít); RON 95 là 100 đồng (kỳ trước không chi). Mức chi quỹ với dầu diesel là 300 đồng mỗi lít; còn đối với dầu hoả, dầu mazut là 0 đồng.

Cơ quan điều hành cho biết, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá thì giá xăng, dầu sẽ tăng tới hơn 1.200 đồng/lít.

Giá bán xăng dầu ở thời điểm hiện tại:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 25.532 đồng/lít.

- Xăng RON95-III: không cao hơn 26.287 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.801 đồng/lít.

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.509 đồng/lít.

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.932 đồng/kg.