Chính sách

VCCI đề xuất giảm 100% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam (VCCI) cho rằng việc giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ rất cần thiết trong bối cảnh có rất nhiều những yếu tố bất ổn có thể xảy ra trong thời gian tới.