Chính sách

Lần thứ hai liên tiếp UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022

Trong quý III/2022, Việt Nam có mức tăng trưởng mạnh nhất khu vực châu Á, trên cơ sở đó Ngân hàng UOB nâng mức dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam từ mức 7% trước đó lên 8,2%.