Chính sách

Thép mạ từ Hàn Quốc, Trung Quốc không còn bị áp thuế chống bán phá giá 

Sau 5 năm áp dụng thuế chống bán phá giá, Bộ Công Thương đã quyết định chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc.