Cafe Thứ 7

TS. Đào Xuân Sơn “Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ duy trì phát triển mạnh mẽ”

Năm 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều con số tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP của Việt Nam...