Cafe Thứ 7

Chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh: Quy định thời hạn sở hữu chung cư trái luật dân sự

    Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang gây tranh cãi trong dư luận về đề xuất "thời hạn sở hữu nhà chung cư". Theo đó, bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư được...